Przewoźnik drogowy co to jest
Definicja Przewoźnik drogowy w prawie. Znaczenie uprawniony do wykonywania działalności.

Czy przydatne?

Definicja Przewoźnik drogowy w prawie

Definicja z ang. road transport, z niem. Straßenverkehr.

Słownik PRZEWOŹNIK DROGOWY: Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego
art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
.

Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia przewoźnik drogowy.
Znaczenie Przewóz Czarterowy:
Wyjaśnienie dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego, gdzie przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc albo pojemność statku powietrznego w celu wykonania przewoźnik drogowy.
Znaczenie PKWiU:
Wyjaśnienie Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Porady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w kwestii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr przewoźnik drogowy.
Znaczenie Prawo Pracy:
Wyjaśnienie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się poprzez to regulaminy Kodeksu pracy i regulaminy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i wymagania pracowników i pracodawców, a również przewoźnik drogowy.
Znaczenie Przedsiębiorca:
Wyjaśnienie rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje umiejętność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność przewoźnik drogowy.

Czym jest Przewoźnik drogowy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: