Przewoźnik drogowy co to jest
Definicja Przewoźnik drogowy w prawie. Znaczenie uprawniony do wykonywania działalności.

Czy przydatne?

Definicja Przewoźnik drogowy w prawie

Definicja z ang. road transport, z niem. Straßenverkehr.

Słownik PRZEWOŹNIK DROGOWY: Przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego
art. 4 pkt 15 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
.

Znaczenie Pojazd Nienormatywny:
Wyjaśnienie pojazdów, którego naciski osi wspólnie z ładunkiem albo bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w regulaminach tej ustawy, lub którego wymiary i masa wspólnie z przewoźnik drogowy.
Znaczenie Przedawnienie Karalności Wykroczenia:
Wyjaśnienie wykroczenia ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. W przypadku uchylenia przewoźnik drogowy.
Znaczenie Pełnomocnik Procesowy W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie być adwokat albo radca prawny, a w kwestiach własności przemysłowej również rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd dorobkiem albo interesami strony i osoba pozostająca ze stroną w przewoźnik drogowy.
Znaczenie PIN:
Wyjaśnienie Personal Identyfication Number) - zazwyczaj 4-cyfrowy numer identyfikacyjny wykorzystywany do potwierdzania transakcji dokonywanych w bankomatach i w terminalach płatniczych. To jest elektroniczny przewoźnik drogowy.
Znaczenie Pozbawienie Wolności:
Wyjaśnienie Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 15 lat; wymierza się ją w miesiącach i latach. Art. 37 kodeksu karnego przewoźnik drogowy.

Czym jest Przewoźnik drogowy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: