Przewoźnik lotniczy co to jest
Definicja Przewoźnik lotniczy w prawie. Znaczenie do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie.

Czy przydatne?

Definicja Przewoźnik lotniczy w prawie

Definicja z ang. The air carrier, z niem. Das Luftfahrt.

Słownik PRZEWOŹNIK LOTNICZY: Podmiot uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w razie polskiego przewoźnika lotniczego, albo na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa – w razie obcego przewoźnika lotniczego
art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
.

Znaczenie Przewóz Okazjonalny:
Wyjaśnienie Przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego lub przewozu wahadłowego art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przewoźnik lotniczy.
Znaczenie Przedawnienie Karalności (Ścigania):
Wyjaśnienie przestępstwa ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 30 - gdy gest stanowi zbrodnię zabójstwa, 20 - gdy gest stanowi inną zbrodnię, 15 - gdy gest stanowi występek w niebezpieczeństwie przewoźnik lotniczy.
Znaczenie Podmiot Pobierający Opłaty (EETS):
Wyjaśnienie albo prywatną organizację odpowiedzialną za pobieranie opłat za poruszanie się pojazdem na obszarze EETS; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji przewoźnik lotniczy.
Znaczenie Przysposobienie:
Wyjaśnienie przysposobienie) - to dobrowolne, uregulowane prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za swoje. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny i przyznaniem mu wszelkich praw i przewoźnik lotniczy.
Znaczenie Powództwo Wstrzymujące:
Wyjaśnienie rodzaj egzekwowanej należności dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia albo wysokości tej należności w drodze powództwa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu przewoźnik lotniczy.

Czym jest Przewoźnik lotniczy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: