Przychody z działalności co to jest
Definicja Przychody z działalności gospodarczej w prawie. Znaczenie działalności, o której mowa w.

Czy przydatne?

Definicja Przychody z działalności gospodarczej w prawie

Definicja z ang. Revenues from business, z niem. Die Umsatzerlöse aus Geschäfts.

Słownik PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważane jest stawki należne, choćby nie zostały naprawdę otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważane jest przychód zmniejszony o należny podatek od towarów i usług.
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Znaczenie Przewóz Okazjonalny:
Wyjaśnienie Przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego lub przewozu wahadłowego art. 4 pkt 11 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przychody z działalności gospodarczej.
Znaczenie Przewóz Wahadłowy:
Wyjaśnienie zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, pomiędzy tym samym miejscem startowym a tym samym miejscem docelowym, przy spełnieniu łącznie następujących warunków: każda ekipa osób przewiezionych do przychody z działalności gospodarczej.
Znaczenie Pracodawca:
Wyjaśnienie Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a również osoba fizyczna, jeśli zatrudniają one pracowników. Art. 3 kodeksu pracy przychody z działalności gospodarczej.
Znaczenie Podatnik:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. art. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja przychody z działalności gospodarczej.
Znaczenie Przewóz Regularny Specjalny:
Wyjaśnienie Niepubliczny przewóz regularny określonej ekipy osób, z wyłączeniem innych osób art. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym przychody z działalności gospodarczej.

Czym jest Przychody z działalności znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: