Przychody z działalności co to jest
Definicja Przychody z działalności gospodarczej w prawie. Znaczenie działalności, o której mowa w.

Czy przydatne?

Definicja Przychody z działalności gospodarczej w prawie

Definicja z ang. Revenues from business, z niem. Die Umsatzerlöse aus Geschäfts.

Słownik: Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważane jest stawki należne, choćby nie zostały naprawdę otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważane jest przychód zmniejszony o należny podatek od towarów i usług.
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest Przychody z działalności znaczenie w Słownik prawo P .