Przychody ze stosunku pracy co to jest
Definicja Przychody ze stosunku pracy w prawie. Znaczenie relacji służbowego, relacji pracy, pracy.

Czy przydatne?

Definicja Przychody ze stosunku pracy w prawie

Definicja z ang. Income from employment, z niem. Erwerbseinkommen.

Słownik: Za przychody ze relacji służbowego, relacji pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego relacji pracy uważane jest wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a zwłaszcza: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju bonusy, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelakie inne stawki niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak także wartość innych nieodpłatnych świadczeń albo świadczeń częściowo odpłatnych.
art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czym jest Przychody ze stosunku pracy znaczenie w Słownik prawo P .