Przydatność do stosowania co to jest
Definicja Przydatność do stosowania w prawie. Znaczenie składnika interoperacyjności do osiągnięcia.

Czy przydatne?

Definicja Przydatność do stosowania w prawie

Definicja z ang. Suitability for use, z niem. Eignung für den Einsatz.

Słownik: znaczy umiejętność składnika interoperacyjności do osiągnięcia i utrzymania określonej wydajności w momencie jego użytkowania po zintegrowaniu go w sposób reprezentatywny z usługą EETS w powiązaniu z systemem podmiotu pobierającego koszty;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Czym jest Przydatność do stosowania znaczenie w Słownik prawo P .