Przygotowanie popełnienia co to jest
Definicja Przygotowanie popełnienia przestępstwa w prawie. Znaczenie zachodzi tylko wtedy, gdy.

Czy przydatne?

Definicja Przygotowanie popełnienia przestępstwa w prawie

Definicja z ang. Preparation of the offense, z niem. Vorbereitung der Straftat.

Słownik PRZYGOTOWANIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA: Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające utworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje albo przysposabia środki, zbiera wiadomości albo sporządza plan działania. Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Art. 16 kodeksu karnego
Nie podlega karze za przygotowanie, kto dobrowolnie od niego odstąpił, w szczególności zniszczył przygotowane środki albo zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości; w przypadku wejścia w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto nadto podjął ważne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu. Art. 17. § 1 kodeksu karnego.

Znaczenie Pokrewieństwo:
Wyjaśnienie złączający osoby pochodzące od wspólnego przodka. W sytuacji pokrewieństwa w linii prostej jedna osoba pochodzi od drugiej. Wstępnymi są: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej, zstępnymi zaś przygotowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Przychody Ze Stosunku Pracy:
Wyjaśnienie relacji służbowego, relacji pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego relacji pracy uważane jest wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne i wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez przygotowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Postępowanie Grupowe:
Wyjaśnienie cywilne w kwestiach, gdzie są dochodzone roszczenia jednego rodzaju, przynajmniej 10 osób, oparte na tej samej albo takiej samej podstawie faktycznej. art. 1 ustawy o dochodzeniu roszczeń w przygotowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Przedawnienie Wykonania Kary:
Wyjaśnienie kary, jeśli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 30 - w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat lub karę surowszą, 15 - w przypadku skazania na karę przygotowanie popełnienia przestępstwa.
Znaczenie Pozarolnicza Działalność Gospodarcza:
Wyjaśnienie gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej - znaczy to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu przygotowanie popełnienia przestępstwa.

Czym jest Przygotowanie popełnienia znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: