Przypozwanie co to jest
Definicja Przypozwanie w prawie. Znaczenie na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się procesie.

Czy przydatne?

Definicja Przypozwanie w prawie

Definicja z ang. garnished, z niem. garniert.

Słownik: Przypozwanie bazuje na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się procesie i wezwaniu jej do udziału w kwestii poprzez stronę, której w przypadku niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie przeciwko tej osobie trzeciej, lub przeciwko której ta osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem.
Osoba trzecia może zgłosić własne przystąpienie do udziału w kwestii w okolicy strony, w charakterze interwenienta ubocznego. Jeśli tego nie uczyni, to w ewentualnym następnym procesie nie może podnosić wobec strony postępowania zarzutu, iż kwestia była prowadzona wadliwie, lub została błędnie rozstrzygnięta.

Czym jest Przypozwanie znaczenie w Słownik prawo P .