Przysposabiający co to jest
Definicja Przysposabiający w prawie. Znaczenie przysposobiła (kolokwialnie - adoptowała) inną osobę.

Czy przydatne?

Definicja Przysposabiający w prawie

Definicja z ang. adoptive, z niem. adoptiv.

Słownik PRZYSPOSABIAJĄCY: Osoba, która przysposobiła (kolokwialnie - adoptowała) inną osobę zastępując jej rodziców.

Znaczenie Papiery Wartościowe:
Wyjaśnienie poboru w rozumieniu regulaminów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje przysposabiający.
Znaczenie Podatnik:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. art. 7 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja przysposabiający.
Znaczenie PIT:
Wyjaśnienie z angielskiego: podatek od dochodów osobistych. PIT to również nazwa druków urzędowych Ministerstwa Finansów, na których podatnicy składają własne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od przysposabiający.
Znaczenie Powództwo Opozycyjne:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: 1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza przysposabiający.
Znaczenie Przynależność:
Wyjaśnienie są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) wedle jej przeznaczeniem, jeśli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Nie może być przysposabiający.

Czym jest Przysposabiający znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: