Publiczny zasób mieszkaniowy co to jest
Definicja Publiczny zasób mieszkaniowy w prawie. Znaczenie rozumieć lokale wchodzące w skład.

Czy przydatne?

Definicja Publiczny zasób mieszkaniowy w prawie

Definicja z ang. Public housing stock, z niem. Öffentliche Wohnungsbestand.

Słownik PUBLICZNY ZASÓB MIESZKANIOWY: Należy poprzez to rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa albo państwowych osób prawnych.
art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Znaczenie Posiadacz Samoistny I Zależny:
Wyjaśnienie jest zarówno ten, kto nią naprawdę włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy publiczny zasób mieszkaniowy.
Znaczenie Platnik Podatku:
Wyjaśnienie osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie regulaminów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia publiczny zasób mieszkaniowy.
Znaczenie Przysposabiający:
Wyjaśnienie Osoba, która przysposobiła (kolokwialnie - adoptowała) inną osobę zastępując jej rodziców publiczny zasób mieszkaniowy.
Znaczenie Przeciwegzekucyjne Powództwo:
Wyjaśnienie drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy publiczny zasób mieszkaniowy.
Znaczenie Pozwolenie Na Budowę:
Wyjaśnienie administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy albo wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane publiczny zasób mieszkaniowy.

Czym jest Publiczny zasób mieszkaniowy znaczenie w Słownik prawo P .

  • Dodano:
  • Autor: