Regulamin wynagradzania co to jest
Definicja Regulamin wynagradzania w prawie. Znaczenie zatrudniający przynajmniej 20 pracowników.

Czy przydatne?

Definicja Regulamin wynagradzania w prawie

Definicja z ang. payroll regulations, z niem. Bedingungen Vergütung.

Słownik: Zatrudniający zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, określa warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W regulaminie wynagradzania, zatrudniający może ustalić również inne świadczenia powiązane z robotą i zasady ich przyznawania.Regulamin wynagradzania obowiązuje do czasu objęcia pracowników zakładowym układem zbiorowym pracy albo ponadzakładowym układem zbiorowym pracy ustalającym warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z robotą w dziedzinie i w sposób umożliwiający określanie, na jego podstawie, indywidualnych warunków umów o pracę. Regulamin wynagradzania określa zatrudniający. Jeśli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, zatrudniający uzgadnia z nią regulamin wynagradzania.
Art. 77 (2) kodeksu pracy.

Czym jest Regulamin wynagradzania znaczenie w Słownik prawo R .