Regularny przewóz lotniczy co to jest
Definicja Regularny przewóz lotniczy w prawie. Znaczenie gdzie miejsca w statkach powietrznych.

Czy przydatne?

Definicja Regularny przewóz lotniczy w prawie

Definicja z ang. Scheduled air service, z niem. Linienflugverkehr.

Słownik REGULARNY PRZEWÓZ LOTNICZY: Przewóz lotniczy, gdzie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów albo poczty są publicznie oferowane do nabycia a przewóz jest realizowany pomiędzy tymi samymi punktami wg opublikowanego rozkładu lotów lub w stałych odstępach czasu albo z częstotliwością wskazującą na regularność lotów
art. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze.

Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę Przez Pracownika Bez Wypowiedzenia:
Wyjaśnienie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a zatrudniający nie przeniesie go w regularny przewóz lotniczy.
Znaczenie Roszczenie Windykacyjne I Negatoryjne:
Wyjaśnienie żądać od osoby, która włada naprawdę jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba iż osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Przeciwko osobie, która regularny przewóz lotniczy.
Znaczenie Regulamin Wynagradzania:
Wyjaśnienie zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, określa warunki wynagradzania za pracę w regulaminie regularny przewóz lotniczy.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę:
Wyjaśnienie rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), poprzez oświadczenie jednej ze stron regularny przewóz lotniczy.
Znaczenie Rękojmia Wiary Publicznej Ksiąg Wieczystych:
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto poprzez czynność prawną z osobą regularny przewóz lotniczy.

Czym jest Regularny przewóz lotniczy znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: