Reklama (drogowa co to jest
Definicja Reklama (drogowa) w prawie. Znaczenie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie.

Czy przydatne?

Definicja Reklama (drogowa) w prawie

Definicja z ang. Advertising (road), z niem. Werbung (Straße).

Słownik REKLAMA (DROGOWA): Nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o znakach i sygnałach albo znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym poprzez gminę.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę:
Wyjaśnienie rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), poprzez oświadczenie jednej ze stron reklama (drogowa).
Znaczenie Rencista:
Wyjaśnienie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 reklama (drogowa).
Znaczenie Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie Budowa, a również prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie albo rozbiórce obiektu budowlanego art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane reklama (drogowa).
Znaczenie Rozwód:
Wyjaśnienie małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest reklama (drogowa).
Znaczenie Remont:
Wyjaśnienie istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych opierających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, nie mniej jednak dopuszcza się wykorzystywanie wyrobów reklama (drogowa).

Czym jest Reklama (drogowa znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: