Reklama (drogowa co to jest
Definicja Reklama (drogowa) w prawie. Znaczenie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie.

Czy przydatne?

Definicja Reklama (drogowa) w prawie

Definicja z ang. Advertising (road), z niem. Werbung (Straße).

Słownik REKLAMA (DROGOWA): Nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o znakach i sygnałach albo znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym poprzez gminę.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Rozpoczęcie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie stało się wymagalne. Jeśli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności poprzez uprawnionego, bieg terminu zaczyna się od dnia, gdzie reklama (drogowa).
Znaczenie Rencista:
Wyjaśnienie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 reklama (drogowa).
Znaczenie Regularny Przewóz Lotniczy:
Wyjaśnienie gdzie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów albo poczty są publicznie oferowane do nabycia a przewóz jest realizowany pomiędzy tymi samymi punktami wg reklama (drogowa).
Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę:
Wyjaśnienie rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), poprzez oświadczenie jednej ze stron reklama (drogowa).
Znaczenie Roszczenia Prenatalne:
Wyjaśnienie Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Art. 446 (1) kodeksu cywilnego reklama (drogowa).

Czym jest Reklama (drogowa znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: