Rękojmia co to jest
Definicja Rękojmia w prawie. Znaczenie odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma.

Czy przydatne?

Definicja Rękojmia w prawie

Definicja z ang. Warranty, z niem. Garantie.

Słownik RĘKOJMIA: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość albo użyteczność z racji na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności albo z przeznaczenia rzeczy, jeśli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, lub jeśli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jeśli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w przypadku sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny również za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).
Art. 556 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Rozpoczęcie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie stało się wymagalne. Jeśli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności poprzez uprawnionego, bieg terminu zaczyna się od dnia, gdzie rękojmia.
Znaczenie Rok Obrotowy:
Wyjaśnienie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na rękojmia.
Znaczenie Remont Drogi:
Wyjaśnienie Wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, również przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych rękojmia.
Znaczenie Roszczenie Regresowe:
Wyjaśnienie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy albo regulaminów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego przedtem świadczenia w rękojmia.
Znaczenie Renta:
Wyjaśnienie jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do ustalonych świadczeń okresowych w pieniądzu albo w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Umowa renty powinna być stwierdzona pismem. Art. 903 rękojmia.

Czym jest Rękojmia znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: