Rękojmia co to jest
Definicja Rękojmia w prawie. Znaczenie odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma.

Czy przydatne?

Definicja Rękojmia w prawie

Definicja z ang. Warranty, z niem. Garantie.

Słownik: Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość albo użyteczność z racji na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności albo z przeznaczenia rzeczy, jeśli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, lub jeśli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej lub jeśli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w przypadku sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny również za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).
Art. 556 kodeksu cywilnego.

Czym jest Rękojmia znaczenie w Słownik prawo R .