Rękojmia wiary publicznej co to jest
Definicja Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w prawie. Znaczenie niezgodności pomiędzy.

Czy przydatne?

Definicja Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w prawie

Definicja z ang. Warranty public faith in land registers, z niem. Garantie öffentliche Vertrauen in Grundbücher.

Słownik RĘKOJMIA WIARY PUBLICZNEJ KSIĄG WIECZYSTYCH: W przypadku niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto poprzez czynność prawną z osobą uprawnioną wg treści księgi nabył własność albo inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).
Art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
.

Znaczenie Rękojmia:
Wyjaśnienie odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość albo użyteczność z racji na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności albo z przeznaczenia rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Znaczenie Rencista:
Wyjaśnienie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Znaczenie Rygor Natychmiastowej Wykonalności:
Wyjaśnienie wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za moment rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Znaczenie Rok Obrotowy:
Wyjaśnienie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Znaczenie Regularny Przewóz Lotniczy:
Wyjaśnienie gdzie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów albo poczty są publicznie oferowane do nabycia a przewóz jest realizowany pomiędzy tymi samymi punktami wg rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Czym jest Rękojmia wiary publicznej znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: