Rękojmia wiary publicznej co to jest
Definicja Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w prawie. Znaczenie niezgodności pomiędzy.

Czy przydatne?

Definicja Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w prawie

Definicja z ang. Warranty public faith in land registers, z niem. Garantie öffentliche Vertrauen in Grundbücher.

Słownik: W przypadku niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto poprzez czynność prawną z osobą uprawnioną wg treści księgi nabył własność albo inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).
Art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
.

Czym jest Rękojmia wiary publicznej znaczenie w Słownik prawo R .