Rękojmia wiary publicznej co to jest
Definicja Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w prawie. Znaczenie niezgodności pomiędzy.

Czy przydatne?

Definicja Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w prawie

Definicja z ang. Warranty public faith in land registers, z niem. Garantie öffentliche Vertrauen in Grundbücher.

Słownik RĘKOJMIA WIARY PUBLICZNEJ KSIĄG WIECZYSTYCH: W przypadku niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto poprzez czynność prawną z osobą uprawnioną wg treści księgi nabył własność albo inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).
Art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece
.

Znaczenie Rencista:
Wyjaśnienie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Znaczenie Rzeczowe Aktywa Obrotowe:
Wyjaśnienie celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę produkty gotowe (towary i usługi) zdatne do sprzedaży albo w toku produkcji, półprodukty i wyroby nabyte w celu rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę:
Wyjaśnienie rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), poprzez oświadczenie jednej ze stron rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Znaczenie Rodzina:
Wyjaśnienie Osoby spokrewnione albo niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i gospodarujące. Art. 6 punkt 14 ustawy o pomocy socjalnej rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Znaczenie Roszczenia Prenatalne:
Wyjaśnienie Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Art. 446 (1) kodeksu cywilnego rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Czym jest Rękojmia wiary publicznej znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: