Remont co to jest
Definicja Remont w prawie. Znaczenie istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych opierających.

Czy przydatne?

Definicja Remont w prawie

Definicja z ang. Renovation, z niem. Reparaturen.

Słownik REMONT: Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych opierających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, nie mniej jednak dopuszcza się wykorzystywanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym
art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 8 lipca 1994r. Prawo budowlane
.

Znaczenie Reklama (Drogowa):
Wyjaśnienie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o remont.
Znaczenie Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie Budowa, a również prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie albo rozbiórce obiektu budowlanego art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane remont.
Znaczenie Roszczenie Windykacyjne I Negatoryjne:
Wyjaśnienie żądać od osoby, która włada naprawdę jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba iż osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Przeciwko osobie, która remont.
Znaczenie Rodzina:
Wyjaśnienie Osoby spokrewnione albo niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i gospodarujące. Art. 6 punkt 14 ustawy o pomocy socjalnej remont.
Znaczenie Remont Drogi:
Wyjaśnienie Wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, również przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych remont.

Czym jest Remont znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: