Remont drogi co to jest
Definicja Remont drogi w prawie. Znaczenie przywracających pierwotny stan drogi, również przy.

Czy przydatne?

Definicja Remont drogi w prawie

Definicja z ang. Repair of the road, z niem. Die Reparatur der Straße.

Słownik REMONT DROGI: Wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, również przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Roszczenia Prenatalne:
Wyjaśnienie Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Art. 446 (1) kodeksu cywilnego remont drogi.
Znaczenie Roszczenie Windykacyjne I Negatoryjne:
Wyjaśnienie żądać od osoby, która włada naprawdę jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba iż osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Przeciwko osobie, która remont drogi.
Znaczenie Rok Obrotowy:
Wyjaśnienie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na remont drogi.
Znaczenie Rzeczowe Aktywa Obrotowe:
Wyjaśnienie celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę produkty gotowe (towary i usługi) zdatne do sprzedaży albo w toku produkcji, półprodukty i wyroby nabyte w celu remont drogi.
Znaczenie Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie Budowa, a również prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie albo rozbiórce obiektu budowlanego art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane remont drogi.

Czym jest Remont drogi znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: