Remont drogi co to jest
Definicja Remont drogi w prawie. Znaczenie przywracających pierwotny stan drogi, również przy.

Czy przydatne?

Definicja Remont drogi w prawie

Definicja z ang. Repair of the road, z niem. Die Reparatur der Straße.

Słownik REMONT DROGI: Wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, również przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Reklama (Drogowa):
Wyjaśnienie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o remont drogi.
Znaczenie Regulamin Wynagradzania:
Wyjaśnienie zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, określa warunki wynagradzania za pracę w regulaminie remont drogi.
Znaczenie Roszczenia Prenatalne:
Wyjaśnienie Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Art. 446 (1) kodeksu cywilnego remont drogi.
Znaczenie Rękojmia:
Wyjaśnienie odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość albo użyteczność z racji na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności albo z przeznaczenia remont drogi.
Znaczenie Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie Budowa, a również prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie albo rozbiórce obiektu budowlanego art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane remont drogi.

Czym jest Remont drogi znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: