Rok obrotowy co to jest
Definicja Rok obrotowy w prawie. Znaczenie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12.

Czy przydatne?

Definicja Rok obrotowy w prawie

Definicja z ang. Fiscal year, z niem. Geschäftsjahr.

Słownik ROK OBROTOWY: Rozumie się poprzez to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeśli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten moment połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok kolejny. W razie zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 następnych miesięcy.
Art. 3 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Reklama (Drogowa):
Wyjaśnienie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o rok obrotowy.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę:
Wyjaśnienie rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron, poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), poprzez oświadczenie jednej ze stron rok obrotowy.
Znaczenie Rygor Natychmiastowej Wykonalności:
Wyjaśnienie wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za moment rok obrotowy.
Znaczenie Regulamin Wynagradzania:
Wyjaśnienie zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, określa warunki wynagradzania za pracę w regulaminie rok obrotowy.
Znaczenie Regularny Przewóz Lotniczy:
Wyjaśnienie gdzie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów albo poczty są publicznie oferowane do nabycia a przewóz jest realizowany pomiędzy tymi samymi punktami wg rok obrotowy.

Czym jest Rok obrotowy znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: