Rok obrotowy co to jest
Definicja Rok obrotowy w prawie. Znaczenie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12.

Czy przydatne?

Definicja Rok obrotowy w prawie

Definicja z ang. Fiscal year, z niem. Geschäftsjahr.

Słownik ROK OBROTOWY: Rozumie się poprzez to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeśli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten moment połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok kolejny. W razie zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 następnych miesięcy.
Art. 3 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Remont:
Wyjaśnienie istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych opierających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, nie mniej jednak dopuszcza się wykorzystywanie wyrobów rok obrotowy.
Znaczenie Roszczenie Regresowe:
Wyjaśnienie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy albo regulaminów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego przedtem świadczenia w rok obrotowy.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę Przez Pracownika Bez Wypowiedzenia:
Wyjaśnienie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a zatrudniający nie przeniesie go w rok obrotowy.
Znaczenie Rozpoczęcie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie stało się wymagalne. Jeśli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności poprzez uprawnionego, bieg terminu zaczyna się od dnia, gdzie rok obrotowy.
Znaczenie Reprezentant W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ekipy może być osoba będąca członkiem ekipy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w dziedzinie przysługujących im uprawnień. Reprezentant ekipy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rok obrotowy.

Czym jest Rok obrotowy znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: