Rok obrotowy co to jest
Definicja Rok obrotowy w prawie. Znaczenie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12.

Czy przydatne?

Definicja Rok obrotowy w prawie

Definicja z ang. Fiscal year, z niem. Geschäftsjahr.

Słownik: Rozumie się poprzez to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeśli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten moment połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok kolejny. W razie zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 następnych miesięcy.
Art. 3 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Rok obrotowy znaczenie w Słownik prawo R .