Rok obrotowy co to jest
Definicja Rok obrotowy w prawie. Znaczenie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12.

Czy przydatne?

Definicja Rok obrotowy w prawie

Słownik ROK OBROTOWY: Rozumie się poprzez to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeśli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten moment połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok kolejny. W razie zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 następnych miesięcy.
Art. 3 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Regularny Przewóz Lotniczy:
Wyjaśnienie gdzie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów albo poczty są publicznie oferowane do nabycia a przewóz jest realizowany pomiędzy tymi samymi punktami wg rok obrotowy co to jest.
Znaczenie Rękojmia Wiary Publicznej Ksiąg Wieczystych:
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto poprzez czynność prawną z osobą rok obrotowy definicja.
Znaczenie Roszczenie Regresowe:
Wyjaśnienie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy albo regulaminów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego przedtem świadczenia w rok obrotowy co znaczy.
Znaczenie Remont:
Wyjaśnienie istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych opierających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, nie mniej jednak dopuszcza się wykorzystywanie wyrobów rok obrotowy słownik.
Znaczenie Renta:
Wyjaśnienie jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do ustalonych świadczeń okresowych w pieniądzu albo w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Umowa renty powinna być stwierdzona pismem. Art. 903 rok obrotowy znaczenie.

Czym jest Rok obrotowy znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: