Roszczenie windykacyjne i co to jest
Definicja Roszczenie windykacyjne i negatoryjne w prawie. Znaczenie żądać od osoby, która włada.

Czy przydatne?

Definicja Roszczenie windykacyjne i negatoryjne w prawie

Definicja z ang. The claim vindication and injunction, z niem. Der Anspruch Rechtfertigung und einstweilige Verfügung.

Słownik: Właściciel może żądać od osoby, która włada naprawdę jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba iż osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli poprzez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.
Art. 222 kodeksu cywilnego.

Czym jest Roszczenie windykacyjne i znaczenie w Słownik prawo R .