Rozpoczęcie biegu co to jest
Definicja Rozpoczęcie biegu przedawnienia w prawie. Znaczenie zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie.

Czy przydatne?

Definicja Rozpoczęcie biegu przedawnienia w prawie

Definicja z ang. Start of the limitation period, z niem. Beginn der Verjährungsfrist.

Słownik ROZPOCZĘCIE BIEGU PRZEDAWNIENIA: Bieg przedawnienia zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie stało się wymagalne. Jeśli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności poprzez uprawnionego, bieg terminu zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie zaczyna się od dnia, gdzie ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.Art. 120 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Rodzina:
Wyjaśnienie Osoby spokrewnione albo niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i gospodarujące. Art. 6 punkt 14 ustawy o pomocy socjalnej rozpoczęcie biegu przedawnienia.
Znaczenie Roszczenie Regresowe:
Wyjaśnienie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy albo regulaminów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego przedtem świadczenia w rozpoczęcie biegu przedawnienia.
Znaczenie Regulamin Wynagradzania:
Wyjaśnienie zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, określa warunki wynagradzania za pracę w regulaminie rozpoczęcie biegu przedawnienia.
Znaczenie Roszczenia Prenatalne:
Wyjaśnienie Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Art. 446 (1) kodeksu cywilnego rozpoczęcie biegu przedawnienia.
Znaczenie Reklama (Drogowa):
Wyjaśnienie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o rozpoczęcie biegu przedawnienia.

Czym jest Rozpoczęcie biegu znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: