Rozpoczęcie biegu co to jest
Definicja Rozpoczęcie biegu przedawnienia w prawie. Znaczenie zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie.

Czy przydatne?

Definicja Rozpoczęcie biegu przedawnienia w prawie

Definicja z ang. Start of the limitation period, z niem. Beginn der Verjährungsfrist.

Słownik: Bieg przedawnienia zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie stało się wymagalne. Jeśli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności poprzez uprawnionego, bieg terminu zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.
Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie zaczyna się od dnia, gdzie ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.Art. 120 kodeksu cywilnego.

Czym jest Rozpoczęcie biegu znaczenie w Słownik prawo R .