Rygor natychmiastowej co to jest
Definicja Rygor natychmiastowej wykonalności w prawie. Znaczenie wyrokowi przy jego wydaniu rygor.

Czy przydatne?

Definicja Rygor natychmiastowej wykonalności w prawie

Definicja z ang. Immediately enforceable, z niem. Ab sofort vollstreckbar.

Słownik RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI: Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli:
1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za moment nie dłuższy niż za trzy miesiące;
2) zasądza roszczenie uznane poprzez pozwanego;
3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny.
art. 333 k.p.c.

Znaczenie Roboty Budowlane:
Wyjaśnienie Budowa, a również prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie albo rozbiórce obiektu budowlanego art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane rygor natychmiastowej wykonalności.
Znaczenie Rozpoczęcie Biegu Przedawnienia:
Wyjaśnienie zaczyna się od dnia, gdzie roszczenie stało się wymagalne. Jeśli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności poprzez uprawnionego, bieg terminu zaczyna się od dnia, gdzie rygor natychmiastowej wykonalności.
Znaczenie Renta:
Wyjaśnienie jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do ustalonych świadczeń okresowych w pieniądzu albo w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Umowa renty powinna być stwierdzona pismem. Art. 903 rygor natychmiastowej wykonalności.
Znaczenie Reprezentant W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ekipy może być osoba będąca członkiem ekipy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w dziedzinie przysługujących im uprawnień. Reprezentant ekipy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rygor natychmiastowej wykonalności.
Znaczenie Rodzina:
Wyjaśnienie Osoby spokrewnione albo niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i gospodarujące. Art. 6 punkt 14 ustawy o pomocy socjalnej rygor natychmiastowej wykonalności.

Czym jest Rygor natychmiastowej znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: