Rygor natychmiastowej co to jest
Definicja Rygor natychmiastowej wykonalności w prawie. Znaczenie wyrokowi przy jego wydaniu rygor.

Czy przydatne?

Definicja Rygor natychmiastowej wykonalności w prawie

Definicja z ang. Immediately enforceable, z niem. Ab sofort vollstreckbar.

Słownik RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI: Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli:
1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za moment nie dłuższy niż za trzy miesiące;
2) zasądza roszczenie uznane poprzez pozwanego;
3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny.
art. 333 k.p.c.

Znaczenie Rozwód:
Wyjaśnienie małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest rygor natychmiastowej wykonalności.
Znaczenie Rok Obrotowy:
Wyjaśnienie to rok kalendarzowy albo inny moment trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na rygor natychmiastowej wykonalności.
Znaczenie Reprezentant W Postępowaniu Grupowym:
Wyjaśnienie ekipy może być osoba będąca członkiem ekipy lub powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w dziedzinie przysługujących im uprawnień. Reprezentant ekipy prowadzi postępowanie w imieniu własnym, na rygor natychmiastowej wykonalności.
Znaczenie Remont:
Wyjaśnienie istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych opierających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, nie mniej jednak dopuszcza się wykorzystywanie wyrobów rygor natychmiastowej wykonalności.
Znaczenie Rencista:
Wyjaśnienie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 rygor natychmiastowej wykonalności.

Czym jest Rygor natychmiastowej znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: