Rzeczowe aktywa obrotowe co to jest
Definicja Rzeczowe aktywa obrotowe w prawie. Znaczenie celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone.

Czy przydatne?

Definicja Rzeczowe aktywa obrotowe w prawie

Definicja z ang. Tangible assets, z niem. Sachanlagen.

Słownik: Materiały nabyte w celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę produkty gotowe (towary i usługi) zdatne do sprzedaży albo w toku produkcji, półprodukty i wyroby nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Czym jest Rzeczowe aktywa obrotowe znaczenie w Słownik prawo R .