Rzeczowe aktywa obrotowe co to jest
Definicja Rzeczowe aktywa obrotowe w prawie. Znaczenie celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone.

Czy przydatne?

Definicja Rzeczowe aktywa obrotowe w prawie

Definicja z ang. Tangible assets, z niem. Sachanlagen.

Słownik RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE: Materiały nabyte w celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę produkty gotowe (towary i usługi) zdatne do sprzedaży albo w toku produkcji, półprodukty i wyroby nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Znaczenie Rygor Natychmiastowej Wykonalności:
Wyjaśnienie wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeśli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za moment rzeczowe aktywa obrotowe.
Znaczenie Rencista:
Wyjaśnienie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 rzeczowe aktywa obrotowe.
Znaczenie Rodzina:
Wyjaśnienie Osoby spokrewnione albo niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, razem zamieszkujące i gospodarujące. Art. 6 punkt 14 ustawy o pomocy socjalnej rzeczowe aktywa obrotowe.
Znaczenie Rękojmia:
Wyjaśnienie odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość albo użyteczność z racji na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności albo z przeznaczenia rzeczowe aktywa obrotowe.
Znaczenie Rozwiązanie Umowy O Pracę Przez Pracownika Bez Wypowiedzenia:
Wyjaśnienie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a zatrudniający nie przeniesie go w rzeczowe aktywa obrotowe.

Czym jest Rzeczowe aktywa obrotowe znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: