Rzeczowe aktywa obrotowe co to jest
Definicja Rzeczowe aktywa obrotowe w prawie. Znaczenie celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone.

Czy przydatne?

Definicja Rzeczowe aktywa obrotowe w prawie

Definicja z ang. Tangible assets, z niem. Sachanlagen.

Słownik RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE: Materiały nabyte w celu zużycia na swoje potrzeby, wytworzone albo przetworzone poprzez jednostkę produkty gotowe (towary i usługi) zdatne do sprzedaży albo w toku produkcji, półprodukty i wyroby nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Znaczenie Rencista:
Wyjaśnienie ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy albo do renty rodzinnej - na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Świadczeń Społecznych - art. 4 rzeczowe aktywa obrotowe.
Znaczenie Roszczenie Regresowe:
Wyjaśnienie na podstawie którego, podmiot spelniający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy albo regulaminów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego przedtem świadczenia w rzeczowe aktywa obrotowe.
Znaczenie Rozwód:
Wyjaśnienie małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest rzeczowe aktywa obrotowe.
Znaczenie Reklama (Drogowa):
Wyjaśnienie wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wspólnie z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu regulaminów o rzeczowe aktywa obrotowe.
Znaczenie Roszczenia Prenatalne:
Wyjaśnienie Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem. Art. 446 (1) kodeksu cywilnego rzeczowe aktywa obrotowe.

Czym jest Rzeczowe aktywa obrotowe znaczenie w Słownik prawo R .

  • Dodano:
  • Autor: