Sieć WSK/W co to jest
Definicja Sieć WSK/WIS w prawie. Znaczenie uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci.

Czy przydatne?

Definicja Sieć WSK/WIS w prawie

Definicja z ang. Network WSK / WIS, z niem. Netzwerk WSK / WIS.

Słownik SIEĆ WSK/WIS: Sieć WSK/WIS uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyjnej i Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach łączności elektronicznej pomiędzy właściwymi organami krajów będących członkami UE w kwestiach ceł i podatków;
art. 66 b § 1 punkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Siedziba:
Wyjaśnienie Jeśli ustawa albo oparty na niej statut nie stanowi odmiennie, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, gdzie ma siedzibę jej organ zarządzający - art. 41 kodeksu cywilnego sieć wsk/wis.
Znaczenie Samochód Osobowy:
Wyjaśnienie osobowym - znaczy to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: a sieć wsk/wis.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Niepieniężnych:
Wyjaśnienie zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia sieć wsk/wis.
Znaczenie Strata:
Wyjaśnienie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które sieć wsk/wis.
Znaczenie Spadek:
Wyjaśnienie majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną albo kilka osób stosownie do regulaminów księgi tej. Nie należą do spadku prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, jak sieć wsk/wis.

Czym jest Sieć WSK/WIS znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: