Sieć WSK/W co to jest
Definicja Sieć WSK/WIS w prawie. Znaczenie uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci.

Czy przydatne?

Definicja Sieć WSK/WIS w prawie

Definicja z ang. Network WSK / WIS, z niem. Netzwerk WSK / WIS.

Słownik SIEĆ WSK/WIS: Sieć WSK/WIS uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyjnej i Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach łączności elektronicznej pomiędzy właściwymi organami krajów będących członkami UE w kwestiach ceł i podatków;
art. 66 b § 1 punkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Stwierdzenie Nieważności Decyzji Administracyjnej:
Wyjaśnienie publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, wydana została bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa, dotyczy kwestie już sieć wsk/wis.
Znaczenie Spółka Osobowa:
Wyjaśnienie spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo--akcyjna - art. 4 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność sieć wsk/wis.
Znaczenie Stosunek Pracy:
Wyjaśnienie relacji pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem i w miejscu i czasie wyznaczonym poprzez pracodawcę, a zatrudniający – do sieć wsk/wis.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Pieniężnych:
Wyjaśnienie roszczeń pieniężnych następuje poprzez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego; 2) obciążenie sieć wsk/wis.
Znaczenie Spółka Akcyjna:
Wyjaśnienie rodzaj spółki kapitałowej. Akcjonariusze zakładając spółkę dokonują wpłat pienięznych albo aportów na pieniądze zakładowy (akcyjny), którego wartość min. to 500.000 złotych. pieniądze akcyjny spółek sieć wsk/wis.

Czym jest Sieć WSK/WIS znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: