Sieć WSK/W co to jest
Definicja Sieć WSK/WIS w prawie. Znaczenie uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci.

Czy przydatne?

Definicja Sieć WSK/WIS w prawie

Definicja z ang. Network WSK / WIS, z niem. Netzwerk WSK / WIS.

Słownik SIEĆ WSK/WIS: Sieć WSK/WIS uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyjnej i Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach łączności elektronicznej pomiędzy właściwymi organami krajów będących członkami UE w kwestiach ceł i podatków;
art. 66 b § 1 punkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Znaczenie Strata:
Wyjaśnienie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które sieć wsk/wis.
Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień sieć wsk/wis.
Znaczenie Służebność Gruntowa:
Wyjaśnienie obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść bazuje bądź na tym, iż właściciel nieruchomości władnącej może używać w oznaczonym zakresie z sieć wsk/wis.
Znaczenie Spółka Partnerska:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania sieć wsk/wis.
Znaczenie Stan Nietrzeźwości:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego sieć wsk/wis.

Czym jest Sieć WSK/WIS znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: