Skrzyżowanie dróg co to jest
Definicja Skrzyżowanie dróg publicznych w prawie. Znaczenie publicznych: jednopoziomowe.

Czy przydatne?

Definicja Skrzyżowanie dróg publicznych w prawie

Definicja z ang. Crossing of public roads, z niem. Überquerung öffentlicher Straßen.

Słownik SKRZYŻOWANIE DRÓG PUBLICZNYCH: Skrzyżowanie dróg publicznych:
jednopoziomowe - przecięcie się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie,
wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną albo częściową sposobność wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) albo krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy);

Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych.

Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie skrzyżowanie dróg publicznych.
Znaczenie Spółka Komandytowo - Akcyjna:
Wyjaśnienie akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia skrzyżowanie dróg publicznych.
Znaczenie Specyfikacja Techniczna:
Wyjaśnienie określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy 2004/18/WE; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej skrzyżowanie dróg publicznych.
Znaczenie Sprawowanie Kontroli Nad Inną Jednostką:
Wyjaśnienie Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości skrzyżowanie dróg publicznych.
Znaczenie Sieć WSK/WIS:
Wyjaśnienie uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyjnej i Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach łączności elektronicznej pomiędzy właściwymi organami krajów będących skrzyżowanie dróg publicznych.

Czym jest Skrzyżowanie dróg publicznych znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: