Skrzyżowanie dróg co to jest
Definicja Skrzyżowanie dróg publicznych w prawie. Znaczenie publicznych: jednopoziomowe.

Czy przydatne?

Definicja Skrzyżowanie dróg publicznych w prawie

Definicja z ang. Crossing of public roads, z niem. Überquerung öffentlicher Straßen.

Słownik SKRZYŻOWANIE DRÓG PUBLICZNYCH: Skrzyżowanie dróg publicznych:
jednopoziomowe - przecięcie się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie,
wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną albo częściową sposobność wyboru kierunku jazdy (węzeł drogowy) albo krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy);

Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych.

Znaczenie Sprawy Z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych:
Wyjaśnienie zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) emerytur i rent, 3 skrzyżowanie dróg publicznych.
Znaczenie Sieć WSK/WIS:
Wyjaśnienie uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyjnej i Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach łączności elektronicznej pomiędzy właściwymi organami krajów będących skrzyżowanie dróg publicznych.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego skrzyżowanie dróg publicznych.
Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk skrzyżowanie dróg publicznych.
Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie skrzyżowanie dróg publicznych.

Czym jest Skrzyżowanie dróg publicznych znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: