Służebność gruntowa co to jest
Definicja Służebność gruntowa w prawie. Znaczenie obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości.

Czy przydatne?

Definicja Służebność gruntowa w prawie

Definicja z ang. easement, z niem. Grunddienstbarkeit.

Słownik SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA: Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść bazuje bądź na tym, iż właściciel nieruchomości władnącej może używać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, iż właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w relacji do niej ustalonych działań, bądź także na tym, iż właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać ustalonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie regulaminów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu powiększenie użyteczności nieruchomości władnącej albo jej oznaczonej części.
Art. 285 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako służebność gruntowa.
Znaczenie Społeczna Szkodliwość Czynu:
Wyjaśnienie socjalnej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej albo grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych poprzez służebność gruntowa.
Znaczenie Spółka Jednoosobowa:
Wyjaśnienie spółka jednoosobowa – spółka kapitałowa, której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza - art. 4 § 1 punkt 3 kodeksu spółek handlowych służebność gruntowa.
Znaczenie Straty I Zyski Nadzwyczaje:
Wyjaśnienie powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości służebność gruntowa.
Znaczenie Sprawowanie Kontroli Nad Inną Jednostką:
Wyjaśnienie Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości służebność gruntowa.

Czym jest Służebność gruntowa znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: