Służebność gruntowa co to jest
Definicja Służebność gruntowa w prawie. Znaczenie obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości.

Czy przydatne?

Definicja Służebność gruntowa w prawie

Definicja z ang. easement, z niem. Grunddienstbarkeit.

Słownik SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA: Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść bazuje bądź na tym, iż właściciel nieruchomości władnącej może używać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, iż właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w relacji do niej ustalonych działań, bądź także na tym, iż właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać ustalonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie regulaminów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu powiększenie użyteczności nieruchomości władnącej albo jej oznaczonej części.
Art. 285 kodeksu cywilnego.

Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji służebność gruntowa.
Znaczenie Stwierdzenie Nabycia Spadku:
Wyjaśnienie osoby mającej w tym biznes stwierdza nabycie spadku poprzez spadkobiercę. Domniemywa się, iż osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą. Art. 1025 kodeksu cywilnego służebność gruntowa.
Znaczenie SLIP:
Wyjaśnienie SLIP - potwierdzenie transakcji drukowane poprzez terminale POS. Potwierdzenie drukowane jest w dwóch egzemplarzach – dla Klienta i sklepu. Stanowi istotny dokument dowodowy przy reklamacjach służebność gruntowa.
Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie służebność gruntowa.
Znaczenie Sprawa Cywilna:
Wyjaśnienie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych służebność gruntowa.

Czym jest Służebność gruntowa znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: