Służebność gruntowa co to jest
Definicja Służebność gruntowa w prawie. Znaczenie obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości.

Czy przydatne?

Definicja Służebność gruntowa w prawie

Definicja z ang. easement, z niem. Grunddienstbarkeit.

Słownik SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA: Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść bazuje bądź na tym, iż właściciel nieruchomości władnącej może używać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, iż właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w relacji do niej ustalonych działań, bądź także na tym, iż właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać ustalonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie regulaminów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu powiększenie użyteczności nieruchomości władnącej albo jej oznaczonej części.
Art. 285 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Sprawy Z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych:
Wyjaśnienie zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) emerytur i rent, 3 służebność gruntowa.
Znaczenie Spółka Akcyjna:
Wyjaśnienie rodzaj spółki kapitałowej. Akcjonariusze zakładając spółkę dokonują wpłat pienięznych albo aportów na pieniądze zakładowy (akcyjny), którego wartość min. to 500.000 złotych. pieniądze akcyjny spółek służebność gruntowa.
Znaczenie Siedziba:
Wyjaśnienie Jeśli ustawa albo oparty na niej statut nie stanowi odmiennie, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, gdzie ma siedzibę jej organ zarządzający - art. 41 kodeksu cywilnego służebność gruntowa.
Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika służebność gruntowa.
Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia służebność gruntowa.

Czym jest Służebność gruntowa znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: