Służebność gruntowa co to jest
Definicja Służebność gruntowa w prawie. Znaczenie obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości.

Czy przydatne?

Definicja Służebność gruntowa w prawie

Definicja z ang. easement, z niem. Grunddienstbarkeit.

Słownik: Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść bazuje bądź na tym, iż właściciel nieruchomości władnącej może używać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, iż właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w relacji do niej ustalonych działań, bądź także na tym, iż właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać ustalonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie regulaminów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu powiększenie użyteczności nieruchomości władnącej albo jej oznaczonej części.
Art. 285 kodeksu cywilnego.

Czym jest Służebność gruntowa znaczenie w Słownik prawo S .