Służebność osobta co to jest
Definicja Służebność osobista w prawie. Znaczenie obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej.

Czy przydatne?

Definicja Służebność osobista w prawie

Definicja z ang. personal easement, z niem. persönliche Dienstbarkeit.

Słownik SŁUŻEBNOŚĆ OSOBISTA: Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej.
Art. 296 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Spółka Jednoosobowa:
Wyjaśnienie spółka jednoosobowa – spółka kapitałowa, której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza - art. 4 § 1 punkt 3 kodeksu spółek handlowych służebność osobista.
Znaczenie Separacja:
Wyjaśnienie małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeśli w służebność osobista.
Znaczenie Sprzedaż Na Raty:
Wyjaśnienie jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym służebność osobista.
Znaczenie Stwierdzenie Nieważności Decyzji Administracyjnej:
Wyjaśnienie publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, wydana została bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa, dotyczy kwestie już służebność osobista.
Znaczenie Szacowanie Nieruchomości:
Wyjaśnienie czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami służebność osobista.

Czym jest Służebność osobista znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: