Solidarność dłużników co to jest
Definicja Solidarność dłużników w prawie. Znaczenie może być zobowiązanych w ten sposób, iż.

Czy przydatne?

Definicja Solidarność dłużników w prawie

Definicja z ang. solidarity debtors, z niem. Solidarität Schuldnern.

Słownik SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW: Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela poprzez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
Art. 366 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia solidarność dłużników.
Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk solidarność dłużników.
Znaczenie Sieć WSK/WIS:
Wyjaśnienie uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyjnej i Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach łączności elektronicznej pomiędzy właściwymi organami krajów będących solidarność dłużników.
Znaczenie Stosunek Pracy:
Wyjaśnienie relacji pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem i w miejscu i czasie wyznaczonym poprzez pracodawcę, a zatrudniający – do solidarność dłużników.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Niepieniężnych:
Wyjaśnienie zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia solidarność dłużników.

Czym jest Solidarność dłużników znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: