Solidarność dłużników co to jest
Definicja Solidarność dłużników w prawie. Znaczenie może być zobowiązanych w ten sposób, iż.

Czy przydatne?

Definicja Solidarność dłużników w prawie

Definicja z ang. solidarity debtors, z niem. Solidarität Schuldnern.

Słownik SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW: Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela poprzez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
Art. 366 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie System Opłat (EETS):
Wyjaśnienie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi solidarność dłużników.
Znaczenie Spółka Cywilna:
Wyjaśnienie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem. Art solidarność dłużników.
Znaczenie Sprawa Z Zakresu Prawa Pracy:
Wyjaśnienie zakresu prawa pracy rozumie się kwestie: 1) o roszczenia ze relacji pracy albo z nim powiązane, 2) o określenie istnienia relacji pracy, jeśli złączający strony relacja prawny, wbrew zawartej solidarność dłużników.
Znaczenie Sprawy Z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych:
Wyjaśnienie zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) emerytur i rent, 3 solidarność dłużników.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego solidarność dłużników.

Czym jest Solidarność dłużników znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: