Solidarność dłużników co to jest
Definicja Solidarność dłużników w prawie. Znaczenie może być zobowiązanych w ten sposób, iż.

Czy przydatne?

Definicja Solidarność dłużników w prawie

Definicja z ang. solidarity debtors, z niem. Solidarität Schuldnern.

Słownik SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW: Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela poprzez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).
Art. 366 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich solidarność dłużników.
Znaczenie Spółka Cywilna:
Wyjaśnienie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem. Art solidarność dłużników.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego solidarność dłużników.
Znaczenie Sprzedaż Na Próbę:
Wyjaśnienie lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez kupującego poczytuje się w przypadku wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, iż kupujący uzna element sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w solidarność dłużników.
Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji solidarność dłużników.

Czym jest Solidarność dłużników znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: