Spadek co to jest
Definicja Spadek w prawie. Znaczenie majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną.

Czy przydatne?

Definicja Spadek w prawie

Definicja z ang. Decrease, z niem. fallen.

Słownik: Prawa i wymagania majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną albo kilka osób stosownie do regulaminów księgi tej. Nie należą do spadku prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, jak także prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.
.

Czym jest Spadek znaczenie w Słownik prawo S .