Specyfikacja techniczna co to jest
Definicja Specyfikacja techniczna w prawie. Znaczenie określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy.

Czy przydatne?

Definicja Specyfikacja techniczna w prawie

Definicja z ang. Technical Specifications, z niem. Technische Daten.

Słownik: Znaczy specyfikację określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy 2004/18/WE;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Czym jest Specyfikacja techniczna znaczenie w Słownik prawo S .