Spółka cywilna co to jest
Definicja Spółka cywilna w prawie. Znaczenie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia.

Czy przydatne?

Definicja Spółka cywilna w prawie

Definicja z ang. partnership, z niem. Partnerschaft.

Słownik SPÓŁKA CYWILNA: Poprzez umowę firmy wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem.
Art. 860 kodeksu cywilnego
Wkład wspólnika może bazować na wniesieniu do firmy własności albo innych praw lub na świadczeniu usług. Domniemywa się, iż wkłady wspólników mają jednakową wartość.Art. 861 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Sprawy Z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych:
Wyjaśnienie zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) emerytur i rent, 3 spółka cywilna.
Znaczenie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością:
Wyjaśnienie może być utworzona poprzez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie poprzez inną jednoosobową spółkę z o.o.. Wspólnicy są zobowiązani spółka cywilna.
Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika spółka cywilna.
Znaczenie Stan Nietrzeźwości:
Wyjaśnienie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego spółka cywilna.
Znaczenie Spółka Akcyjna:
Wyjaśnienie rodzaj spółki kapitałowej. Akcjonariusze zakładając spółkę dokonują wpłat pienięznych albo aportów na pieniądze zakładowy (akcyjny), którego wartość min. to 500.000 złotych. pieniądze akcyjny spółek spółka cywilna.

Czym jest Spółka cywilna znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: