Spółka cywilna co to jest
Definicja Spółka cywilna w prawie. Znaczenie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia.

Czy przydatne?

Definicja Spółka cywilna w prawie

Definicja z ang. partnership, z niem. Partnerschaft.

Słownik SPÓŁKA CYWILNA: Poprzez umowę firmy wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem.
Art. 860 kodeksu cywilnego
Wkład wspólnika może bazować na wniesieniu do firmy własności albo innych praw lub na świadczeniu usług. Domniemywa się, iż wkłady wspólników mają jednakową wartość.Art. 861 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień spółka cywilna.
Znaczenie Sprzeciw Od Wyroku Zaocznego W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu i fakty i spółka cywilna.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich spółka cywilna.
Znaczenie Skrzyżowanie Dróg Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych: jednopoziomowe - przecięcie się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające spółka cywilna.
Znaczenie Spółka Akcyjna:
Wyjaśnienie rodzaj spółki kapitałowej. Akcjonariusze zakładając spółkę dokonują wpłat pienięznych albo aportów na pieniądze zakładowy (akcyjny), którego wartość min. to 500.000 złotych. pieniądze akcyjny spółek spółka cywilna.

Czym jest Spółka cywilna znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: