Spółka cywilna co to jest
Definicja Spółka cywilna w prawie. Znaczenie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia.

Czy przydatne?

Definicja Spółka cywilna w prawie

Definicja z ang. partnership, z niem. Partnerschaft.

Słownik SPÓŁKA CYWILNA: Poprzez umowę firmy wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem.
Art. 860 kodeksu cywilnego
Wkład wspólnika może bazować na wniesieniu do firmy własności albo innych praw lub na świadczeniu usług. Domniemywa się, iż wkłady wspólników mają jednakową wartość.Art. 861 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Specyfikacja Techniczna:
Wyjaśnienie określoną w art. 23 i załączniku VI dyrektywy 2004/18/WE; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej spółka cywilna.
Znaczenie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością:
Wyjaśnienie może być utworzona poprzez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie poprzez inną jednoosobową spółkę z o.o.. Wspólnicy są zobowiązani spółka cywilna.
Znaczenie Straty I Zyski Nadzwyczaje:
Wyjaśnienie powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości spółka cywilna.
Znaczenie Spółka Jawna:
Wyjaśnienie spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod swoją spółką, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim dorobkiem solidarnie z spółka cywilna.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich spółka cywilna.

Czym jest Spółka cywilna znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: