Spółka dominująca co to jest
Definicja Spółka dominująca w prawie. Znaczenie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje.

Czy przydatne?

Definicja Spółka dominująca w prawie

Definicja z ang. Parent Company, z niem. Muttergesellschaft.

Słownik SPÓŁKA DOMINUJĄCA: spółka dominująca – spółka handlowa w razie, gdy:
dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków porady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
członkowie jej zarządu albo członkowie jej porady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), albo
dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej lub na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
wywiera decyzyjny wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej lub spółdzielni zależnej, dotyczy to w szczególności zawierania umów między tymi spółkami
Art. 4 § 1 punkt 4 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia spółka dominująca.
Znaczenie Spółka Partnerska:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania spółka dominująca.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Niepieniężnych:
Wyjaśnienie zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia spółka dominująca.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako spółka dominująca.
Znaczenie Sprzeciw Od Wyroku Zaocznego W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia mu wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu i fakty i spółka dominująca.

Czym jest Spółka dominująca znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: