Spółka dominująca co to jest
Definicja Spółka dominująca w prawie. Znaczenie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje.

Czy przydatne?

Definicja Spółka dominująca w prawie

Definicja z ang. Parent Company, z niem. Muttergesellschaft.

Słownik: spółka dominująca – spółka handlowa w razie, gdy:
dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
jest uprawniona do powoływania albo odwoływania większości członków porady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
członkowie jej zarządu albo członkowie jej porady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) lub spółdzielni (spółdzielni zależnej), albo
dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej lub na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, również na podstawie porozumień z innymi osobami, albo
wywiera decyzyjny wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej lub spółdzielni zależnej, dotyczy to w szczególności zawierania umów między tymi spółkami
Art. 4 § 1 punkt 4 kodeksu spółek handlowych.

Czym jest Spółka dominująca znaczenie w Słownik prawo S .