Spółka jawna co to jest
Definicja Spółka jawna w prawie. Znaczenie spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod.

Czy przydatne?

Definicja Spółka jawna w prawie

Definicja z ang. General partnership, z niem. allgemeine Partnerschaft.

Słownik: Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod swoją spółką, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim dorobkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i ze spółką.
Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Spółka spółki jawnej powinna zawierać nazwiska albo spółki (nazwy) wszystkich wspólników lub nazwisko lub firmę (nazwę) jednego lub kilku wspólników i dodatkowe oznaczenie - spółka jawna. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu - sp. j.
Art. 22 - 24 kodeksu spółek handlowych.

Czym jest Spółka jawna znaczenie w Słownik prawo S .