Spółka partnerska co to jest
Definicja Spółka partnerska w prawie. Znaczenie jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników.

Czy przydatne?

Definicja Spółka partnerska w prawie

Definicja z ang. A partnership, z niem. professionelle Partnerschaft.

Słownik SPÓŁKA PARTNERSKA: Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba iż odrębna ustawa stanowi inaczej.
Art. 86 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Spółka Komandytowo - Akcyjna:
Wyjaśnienie akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia spółka partnerska.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich spółka partnerska.
Znaczenie Szacowanie Nieruchomości:
Wyjaśnienie czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami spółka partnerska.
Znaczenie Sprzedaż Na Próbę:
Wyjaśnienie lub z zastrzeżeniem zbadania rzeczy poprzez kupującego poczytuje się w przypadku wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, iż kupujący uzna element sprzedaży za dobry. W braku oznaczenia w spółka partnerska.
Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji spółka partnerska.

Czym jest Spółka partnerska znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: