Spółka partnerska co to jest
Definicja Spółka partnerska w prawie. Znaczenie jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników.

Czy przydatne?

Definicja Spółka partnerska w prawie

Definicja z ang. A partnership, z niem. professionelle Partnerschaft.

Słownik SPÓŁKA PARTNERSKA: Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba iż odrębna ustawa stanowi inaczej.
Art. 86 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich spółka partnerska.
Znaczenie Samochód Osobowy:
Wyjaśnienie osobowym - znaczy to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: a spółka partnerska.
Znaczenie Solidarność Dłużników:
Wyjaśnienie może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela spółka partnerska.
Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia spółka partnerska.
Znaczenie Spółka Jawna:
Wyjaśnienie spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod swoją spółką, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim dorobkiem solidarnie z spółka partnerska.

Czym jest Spółka partnerska znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: