Spółka powiązana co to jest
Definicja Spółka powiązana w prawie. Znaczenie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub.

Czy przydatne?

Definicja Spółka powiązana w prawie

Definicja z ang. affiliated company, z niem. verbundenes Unternehmen.

Słownik SPÓŁKA POWIĄZANA: Spółka powiązana – spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi osobami albo która posiada bezpośrednio przynajmniej 20% udziałów lub akcji w innej spółce kapitałowej - art. 4 § 1 punkt 5 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie Sprzedaż Z Zastrzeżeniem Własności Rzeczy:
Wyjaśnienie zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Art. 589 spółka powiązana.
Znaczenie Skrzyżowanie Dróg Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych: jednopoziomowe - przecięcie się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające spółka powiązana.
Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone spółka powiązana.
Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji spółka powiązana.
Znaczenie Stwierdzenie Nieważności Decyzji Administracyjnej:
Wyjaśnienie publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, wydana została bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa, dotyczy kwestie już spółka powiązana.

Czym jest Spółka powiązana znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: