Spółka powiązana co to jest
Definicja Spółka powiązana w prawie. Znaczenie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub.

Czy przydatne?

Definicja Spółka powiązana w prawie

Definicja z ang. affiliated company, z niem. verbundenes Unternehmen.

Słownik SPÓŁKA POWIĄZANA: Spółka powiązana – spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi osobami albo która posiada bezpośrednio przynajmniej 20% udziałów lub akcji w innej spółce kapitałowej - art. 4 § 1 punkt 5 kodeksu spółek handlowych.

Znaczenie SLIP:
Wyjaśnienie SLIP - potwierdzenie transakcji drukowane poprzez terminale POS. Potwierdzenie drukowane jest w dwóch egzemplarzach – dla Klienta i sklepu. Stanowi istotny dokument dowodowy przy reklamacjach spółka powiązana.
Znaczenie Społeczna Szkodliwość Czynu:
Wyjaśnienie socjalnej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej albo grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych poprzez spółka powiązana.
Znaczenie Spółka Osobowa:
Wyjaśnienie spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo--akcyjna - art. 4 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność spółka powiązana.
Znaczenie Sprzedaż Na Raty:
Wyjaśnienie jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym spółka powiązana.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego spółka powiązana.

Czym jest Spółka powiązana znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: