Spółka z ograniczoną co to jest
Definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie. Znaczenie może być utworzona poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie

Definicja z ang. limited liability company, z niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Słownik SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Spółka kapitałowa, może być utworzona poprzez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie poprzez inną jednoosobową spółkę z o.o.. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń ustalonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Spółka z o.o. z chwilą wpisania do rejestru nabywa osobowość prawną, a więc może pozywać i być pozywana. Spółka ta jest pewnego rodzaju fikcją prawną, tzn. spółka nie posiada materialnego bytu, o jej istnieniu decyduje wpis do odpowiedniego rejestru.

Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie System Opłat (EETS):
Wyjaśnienie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Społeczna Szkodliwość Czynu:
Wyjaśnienie socjalnej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej albo grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych poprzez spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Spółka Cywilna:
Wyjaśnienie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem. Art spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Solidarność Wierzycieli:
Wyjaśnienie może być uprawnionych w ten sposób, iż dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a poprzez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest Spółka z ograniczoną znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: