Spółka z ograniczoną co to jest
Definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie. Znaczenie może być utworzona poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie

Definicja z ang. limited liability company, z niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Słownik SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Spółka kapitałowa, może być utworzona poprzez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie poprzez inną jednoosobową spółkę z o.o.. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń ustalonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Spółka z o.o. z chwilą wpisania do rejestru nabywa osobowość prawną, a więc może pozywać i być pozywana. Spółka ta jest pewnego rodzaju fikcją prawną, tzn. spółka nie posiada materialnego bytu, o jej istnieniu decyduje wpis do odpowiedniego rejestru.

Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Sprawa Cywilna:
Wyjaśnienie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie System Teleinformatyczny:
Wyjaśnienie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne dzięki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest Spółka z ograniczoną znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: