Spółka z ograniczoną co to jest
Definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie. Znaczenie może być utworzona poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie

Definicja z ang. limited liability company, z niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Słownik SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Spółka kapitałowa, może być utworzona poprzez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie poprzez inną jednoosobową spółkę z o.o.. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń ustalonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Spółka z o.o. z chwilą wpisania do rejestru nabywa osobowość prawną, a więc może pozywać i być pozywana. Spółka ta jest pewnego rodzaju fikcją prawną, tzn. spółka nie posiada materialnego bytu, o jej istnieniu decyduje wpis do odpowiedniego rejestru.

Znaczenie Spółka Partnerska:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Spółka Osobowa:
Wyjaśnienie spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo--akcyjna - art. 4 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Solidarność Dłużników:
Wyjaśnienie może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Status Celny:
Wyjaśnienie Ustalenie towaru jako wyrób wspólnotowy albo niewspólnotowy Art. 4 pkt 6 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Znaczenie Solidarność Wierzycieli:
Wyjaśnienie może być uprawnionych w ten sposób, iż dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a poprzez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest Spółka z ograniczoną znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: