Sprawa cywilna co to jest
Definicja Sprawa cywilna w prawie. Znaczenie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze.

Czy przydatne?

Definicja Sprawa cywilna w prawie

Definicja z ang. civil matter, z niem. Zivilsache.

Słownik SPRAWA CYWILNA: Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych kwestiach, do których regulaminy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw specjalnych (kwestie cywilne).
art. 1 k.p.c.

Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia sprawa cywilna.
Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień sprawa cywilna.
Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone sprawa cywilna.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego sprawa cywilna.
Znaczenie Spółka Osobowa:
Wyjaśnienie spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo--akcyjna - art. 4 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność sprawa cywilna.

Czym jest Sprawa cywilna znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: