Sprawa cywilna co to jest
Definicja Sprawa cywilna w prawie. Znaczenie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze.

Czy przydatne?

Definicja Sprawa cywilna w prawie

Definicja z ang. civil matter, z niem. Zivilsache.

Słownik SPRAWA CYWILNA: Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych kwestiach, do których regulaminy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw specjalnych (kwestie cywilne).
art. 1 k.p.c.

Znaczenie Spółka Jednoosobowa:
Wyjaśnienie spółka jednoosobowa – spółka kapitałowa, której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza - art. 4 § 1 punkt 3 kodeksu spółek handlowych sprawa cywilna.
Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień sprawa cywilna.
Znaczenie System Opłat (EETS):
Wyjaśnienie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi sprawa cywilna.
Znaczenie Spółka Akcyjna:
Wyjaśnienie rodzaj spółki kapitałowej. Akcjonariusze zakładając spółkę dokonują wpłat pienięznych albo aportów na pieniądze zakładowy (akcyjny), którego wartość min. to 500.000 złotych. pieniądze akcyjny spółek sprawa cywilna.
Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk sprawa cywilna.

Czym jest Sprawa cywilna znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: