Sprawa cywilna co to jest
Definicja Sprawa cywilna w prawie. Znaczenie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze.

Czy przydatne?

Definicja Sprawa cywilna w prawie

Definicja z ang. civil matter, z niem. Zivilsache.

Słownik SPRAWA CYWILNA: Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych kwestiach, do których regulaminy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw specjalnych (kwestie cywilne).
art. 1 k.p.c.

Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia sprawa cywilna.
Znaczenie Spółka Osobowa:
Wyjaśnienie spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo--akcyjna - art. 4 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność sprawa cywilna.
Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika sprawa cywilna.
Znaczenie Stwierdzenie Nabycia Spadku:
Wyjaśnienie osoby mającej w tym biznes stwierdza nabycie spadku poprzez spadkobiercę. Domniemywa się, iż osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, jest spadkobiercą. Art. 1025 kodeksu cywilnego sprawa cywilna.
Znaczenie Spółka Cywilna:
Wyjaśnienie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem. Art sprawa cywilna.

Czym jest Sprawa cywilna znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: