Sprawa z zakresu prawa pracy co to jest
Definicja Sprawa z zakresu prawa pracy w prawie. Znaczenie zakresu prawa pracy rozumie się kwestie.

Czy przydatne?

Definicja Sprawa z zakresu prawa pracy w prawie

Definicja z ang. The matter of labor law, z niem. Die Frage des Arbeitsrechts.

Słownik: Poprzez kwestie z zakresu prawa pracy rozumie się kwestie:
1) o roszczenia ze relacji pracy albo z nim powiązane,
2) o określenie istnienia relacji pracy, jeśli złączający strony relacja prawny, wbrew zawartej pomiędzy nimi umowie, ma cechy relacji pracy,
3) o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych regulaminów stosuje się regulaminy prawa pracy,
4) o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie regulaminów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
art. 376 k.p.c.

Czym jest Sprawa z zakresu prawa pracy znaczenie w Słownik prawo S .