Sprawy z zakresu ubezpieczeń co to jest
Definicja Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w prawie. Znaczenie zakresu ubezpieczeń.

Czy przydatne?

Definicja Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w prawie

Definicja z ang. Matters relating to social security, z niem. Angelegenheiten der sozialen Sicherheit.

Słownik SPRAWY Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: Poprzez kwestie z zakresu ubezpieczeń socjalnych rozumie się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego,
2) emerytur i rent,
3) innych świadczeń w kwestiach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń socjalnych,
4) odszkodowań przysługujących w przypadku wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową lub służbą w Policji albo Służbie Więziennej.
.

Znaczenie Służebność Gruntowa:
Wyjaśnienie obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść bazuje bądź na tym, iż właściciel nieruchomości władnącej może używać w oznaczonym zakresie z sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Znaczenie Status Celny:
Wyjaśnienie Ustalenie towaru jako wyrób wspólnotowy albo niewspólnotowy Art. 4 pkt 6 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Znaczenie Sprzedaż Z Zastrzeżeniem Własności Rzeczy:
Wyjaśnienie zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Art. 589 sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Czym jest Sprawy z zakresu ubezpieczeń znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: