Sprzedaż z zastrzeżeniem co to jest
Definicja Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy w prawie. Znaczenie zastrzegł sobie własność.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy w prawie

Definicja z ang. Sale subject to the properties of things, z niem. Verkauf unterliegt den Eigenschaften der Dinge.

Słownik SPRZEDAŻ Z ZASTRZEŻENIEM WŁASNOŚCI RZECZY: Jeśli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.
Art. 589 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Solidarność Dłużników:
Wyjaśnienie może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie SLIP:
Wyjaśnienie SLIP - potwierdzenie transakcji drukowane poprzez terminale POS. Potwierdzenie drukowane jest w dwóch egzemplarzach – dla Klienta i sklepu. Stanowi istotny dokument dowodowy przy reklamacjach sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Niepieniężnych:
Wyjaśnienie zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Status Celny:
Wyjaśnienie Ustalenie towaru jako wyrób wspólnotowy albo niewspólnotowy Art. 4 pkt 6 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.

Czym jest Sprzedaż z zastrzeżeniem znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: