Sprzedaż z zastrzeżeniem co to jest
Definicja Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy w prawie. Znaczenie zastrzegł sobie własność.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy w prawie

Definicja z ang. Sale subject to the properties of things, z niem. Verkauf unterliegt den Eigenschaften der Dinge.

Słownik SPRZEDAŻ Z ZASTRZEŻENIEM WŁASNOŚCI RZECZY: Jeśli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.
Art. 589 kodeksu cywilnego.

Znaczenie System Opłat (EETS):
Wyjaśnienie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Siedziba:
Wyjaśnienie Jeśli ustawa albo oparty na niej statut nie stanowi odmiennie, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, gdzie ma siedzibę jej organ zarządzający - art. 41 kodeksu cywilnego sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Sprawowanie Kontroli Nad Inną Jednostką:
Wyjaśnienie Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Spółka Osobowa:
Wyjaśnienie spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo--akcyjna - art. 4 § 1 punkt 1 kodeksu spółek handlowych. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.

Czym jest Sprzedaż z zastrzeżeniem znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: