Sprzedaż z zastrzeżeniem co to jest
Definicja Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy w prawie. Znaczenie zastrzegł sobie własność.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy w prawie

Definicja z ang. Sale subject to the properties of things, z niem. Verkauf unterliegt den Eigenschaften der Dinge.

Słownik SPRZEDAŻ Z ZASTRZEŻENIEM WŁASNOŚCI RZECZY: Jeśli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.
Art. 589 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Spadek:
Wyjaśnienie majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną albo kilka osób stosownie do regulaminów księgi tej. Nie należą do spadku prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, jak sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Strona Postępowania Administracyjnego:
Wyjaśnienie Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego albo obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Szacowanie Nieruchomości:
Wyjaśnienie czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.

Czym jest Sprzedaż z zastrzeżeniem znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: