Sprzedaż z zastrzeżeniem co to jest
Definicja Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy w prawie. Znaczenie zastrzegł sobie własność.

Czy przydatne?

Definicja Sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy w prawie

Definicja z ang. Sale subject to the properties of things, z niem. Verkauf unterliegt den Eigenschaften der Dinge.

Słownik SPRZEDAŻ Z ZASTRZEŻENIEM WŁASNOŚCI RZECZY: Jeśli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.
Art. 589 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Strata:
Wyjaśnienie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.
Znaczenie Spółka Kapitałowa:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa – spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy.

Czym jest Sprzedaż z zastrzeżeniem znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: