Stan nietrzeźwości co to jest
Definicja Stan nietrzeźwości w prawie. Znaczenie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy.

Czy przydatne?

Definicja Stan nietrzeźwości w prawie

Definicja z ang. intoxication, z niem. Rausch.

Słownik: Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo
zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego.

Czym jest Stan nietrzeźwości znaczenie w Słownik prawo S .