Stan nietrzeźwości co to jest
Definicja Stan nietrzeźwości w prawie. Znaczenie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy.

Czy przydatne?

Definicja Stan nietrzeźwości w prawie

Definicja z ang. intoxication, z niem. Rausch.

Słownik STAN NIETRZEŹWOŚCI: Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo
zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego.

Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk stan nietrzeźwości.
Znaczenie Służebność Gruntowa:
Wyjaśnienie obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść bazuje bądź na tym, iż właściciel nieruchomości władnącej może używać w oznaczonym zakresie z stan nietrzeźwości.
Znaczenie Samochód Osobowy:
Wyjaśnienie osobowym - znaczy to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: a stan nietrzeźwości.
Znaczenie System Opłat (EETS):
Wyjaśnienie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi stan nietrzeźwości.
Znaczenie Stwierdzenie Nieważności Decyzji Administracyjnej:
Wyjaśnienie publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, wydana została bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa, dotyczy kwestie już stan nietrzeźwości.

Czym jest Stan nietrzeźwości znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: