Stan nietrzeźwości co to jest
Definicja Stan nietrzeźwości w prawie. Znaczenie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy.

Czy przydatne?

Definicja Stan nietrzeźwości w prawie

Definicja z ang. intoxication, z niem. Rausch.

Słownik STAN NIETRZEŹWOŚCI: Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo
zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego.

Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia stan nietrzeźwości.
Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk stan nietrzeźwości.
Znaczenie Spółka Powiązana:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa lub spółdzielnia dysponuje bezpośrednio albo pośrednio przynajmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako stan nietrzeźwości.
Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika stan nietrzeźwości.
Znaczenie Spółka Jednoosobowa:
Wyjaśnienie spółka jednoosobowa – spółka kapitałowa, której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza - art. 4 § 1 punkt 3 kodeksu spółek handlowych stan nietrzeźwości.

Czym jest Stan nietrzeźwości znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: