Stan nietrzeźwości co to jest
Definicja Stan nietrzeźwości w prawie. Znaczenie w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy.

Czy przydatne?

Definicja Stan nietrzeźwości w prawie

Definicja z ang. intoxication, z niem. Rausch.

Słownik STAN NIETRZEŹWOŚCI: Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego zachodzi, gdy:
zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość albo
zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Art. 115 § 16 kodeksu karnego.

Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia stan nietrzeźwości.
Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie stan nietrzeźwości.
Znaczenie Spółka Jawna:
Wyjaśnienie spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod swoją spółką, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim dorobkiem solidarnie z stan nietrzeźwości.
Znaczenie System Opłat (EETS):
Wyjaśnienie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi stan nietrzeźwości.
Znaczenie Sieć WSK/WIS:
Wyjaśnienie uważane jest wspólną platformę opartą na Wspólnej Sieci Komunikacyjnej i Wspólnym Interfejsie Systemowym, stworzoną w celach łączności elektronicznej pomiędzy właściwymi organami krajów będących stan nietrzeźwości.

Czym jest Stan nietrzeźwości znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: