Stan wyższej konieczności co to jest
Definicja Stan wyższej konieczności w prawie. Znaczenie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia.

Czy przydatne?

Definicja Stan wyższej konieczności w prawie

Definicja z ang. State of need, z niem. Staat der Not.

Słownik: Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Nie popełnia przestępstwa również ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach ww. ustalonych, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.w przypadku przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może wykorzystać nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Nie stosuje się nadzwyczajnego złagodzenia kary, jeśli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny wymóg chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
Art. 26 kodeksu karnego
Kto zniszczył albo uszkodził cudzą rzecz lub zabił albo zranił cudze zwierzę w celu odwrócenia od siebie albo od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy albo zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeśli niebezpieczeństwa sam nie wywołał, a niebezpieczeństwu nie można było odmiennie zapobiec i jeśli ratowane dobro jest oczywiście ważniejsze aniżeli dobro naruszone.
Art. 424 kodeksu cywilnego.

Czym jest Stan wyższej konieczności znaczenie w Słownik prawo S .