Strata co to jest
Definicja Strata w prawie. Znaczenie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych.

Czy przydatne?

Definicja Strata w prawie

Definicja z ang. Loss, z niem. Verlust.

Słownik STRATA: Uprawdopodobnione pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do pomniejszenia kapitału własnego albo powiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków poprzez udziałowców albo właścicieli.
Art. 3 ust. 31 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Spółka Partnerska:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania strata.
Znaczenie System Taryfowy:
Wyjaśnienie przyporządkowanie opłat do poszczególnych klas taryfowych, określone poprzez podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji strata.
Znaczenie Sprawowanie Kontroli Nad Inną Jednostką:
Wyjaśnienie Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości strata.
Znaczenie Szacowanie Nieruchomości:
Wyjaśnienie czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami strata.
Znaczenie Sprawa Cywilna:
Wyjaśnienie cywilnego normuje postępowanie sądowe w kwestiach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego i prawa pracy, jak także w kwestiach z zakresu ubezpieczeń socjalnych i w innych strata.

Czym jest Strata znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: