Strata co to jest
Definicja Strata w prawie. Znaczenie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych.

Czy przydatne?

Definicja Strata w prawie

Definicja z ang. Loss, z niem. Verlust.

Słownik STRATA: Uprawdopodobnione pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do pomniejszenia kapitału własnego albo powiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków poprzez udziałowców albo właścicieli.
Art. 3 ust. 31 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Sprawa Z Zakresu Prawa Pracy:
Wyjaśnienie zakresu prawa pracy rozumie się kwestie: 1) o roszczenia ze relacji pracy albo z nim powiązane, 2) o określenie istnienia relacji pracy, jeśli złączający strony relacja prawny, wbrew zawartej strata.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich strata.
Znaczenie Służebność Osobista:
Wyjaśnienie Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Art. 296 kodeksu cywilnego strata.
Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone strata.
Znaczenie System Teleinformatyczny:
Wyjaśnienie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne dzięki strata.

Czym jest Strata znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: