Strata co to jest
Definicja Strata w prawie. Znaczenie pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych.

Czy przydatne?

Definicja Strata w prawie

Definicja z ang. Loss, z niem. Verlust.

Słownik STRATA: Uprawdopodobnione pomniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie pomniejszenia wartości aktywów, lub powiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do pomniejszenia kapitału własnego albo powiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków poprzez udziałowców albo właścicieli.
Art. 3 ust. 31 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Skarga Na Czynności Komornika:
Wyjaśnienie komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania poprzez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika strata.
Znaczenie Spółka Komandytowa:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia strata.
Znaczenie Spółka Cywilna:
Wyjaśnienie wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, zwłaszcza poprzez wniesienie wkładów.Umowa firmy powinna być stwierdzona pismem. Art strata.
Znaczenie Spółka Dominująca:
Wyjaśnienie spółka handlowa w razie, gdy: dysponuje bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, również jako zastawnik lub użytkownik, bądź w zarządzie strata.
Znaczenie Skrzyżowanie Dróg Publicznych:
Wyjaśnienie publicznych: jednopoziomowe - przecięcie się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające strata.

Czym jest Strata znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: