Straty i zyski nadzwyczaje co to jest
Definicja Straty i zyski nadzwyczaje w prawie. Znaczenie powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych.

Czy przydatne?

Definicja Straty i zyski nadzwyczaje w prawie

Definicja z ang. Losses and gains nadzwyczaje, z niem. Verluste und Gewinne nadzwyczaje.

Słownik STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJE: Utraty i zyski powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Sprawowanie Kontroli Nad Inną Jednostką:
Wyjaśnienie Umiejętność jednostki do zarządzania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Art. 3 ust. 34 ustawy o rachunkowości straty i zyski nadzwyczaje.
Znaczenie System Teleinformatyczny:
Wyjaśnienie współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne dzięki straty i zyski nadzwyczaje.
Znaczenie Samodzielny Lokal Mieszakalny:
Wyjaśnienie lokalem mieszkalnym, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba albo zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wspólnie z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich straty i zyski nadzwyczaje.
Znaczenie Szacowanie Nieruchomości:
Wyjaśnienie czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami straty i zyski nadzwyczaje.
Znaczenie System Opłat (EETS):
Wyjaśnienie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi straty i zyski nadzwyczaje.

Czym jest Straty i zyski nadzwyczaje znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: