Straty i zyski nadzwyczaje co to jest
Definicja Straty i zyski nadzwyczaje w prawie. Znaczenie powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych.

Czy przydatne?

Definicja Straty i zyski nadzwyczaje w prawie

Definicja z ang. Losses and gains nadzwyczaje, z niem. Verluste und Gewinne nadzwyczaje.

Słownik STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJE: Utraty i zyski powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości.

Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone straty i zyski nadzwyczaje.
Znaczenie Spółka Partnerska:
Wyjaśnienie jest spółka osobowa, utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania straty i zyski nadzwyczaje.
Znaczenie Spółka Kapitałowa:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa – spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych straty i zyski nadzwyczaje.
Znaczenie Szacowanie Nieruchomości:
Wyjaśnienie czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami straty i zyski nadzwyczaje.
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Pieniężnych:
Wyjaśnienie roszczeń pieniężnych następuje poprzez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego; 2) obciążenie straty i zyski nadzwyczaje.

Czym jest Straty i zyski nadzwyczaje znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: