Straty i zyski nadzwyczaje co to jest
Definicja Straty i zyski nadzwyczaje w prawie. Znaczenie powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych.

Czy przydatne?

Definicja Straty i zyski nadzwyczaje w prawie

Definicja z ang. Losses and gains nadzwyczaje, z niem. Verluste und Gewinne nadzwyczaje.

Słownik: Utraty i zyski powstające w konsekwencji zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości.

Czym jest Straty i zyski nadzwyczaje znaczenie w Słownik prawo S .