System opłat (EETS co to jest
Definicja System opłat (EETS) w prawie. Znaczenie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących.

Czy przydatne?

Definicja System opłat (EETS) w prawie

Definicja z ang. Charging system (EETS), z niem. Ladesystem (EETS).

Słownik SYSTEM OPŁAT (EETS): Znaczy zestaw zasad, łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Stan Nieruchomości:
Wyjaśnienie zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a również stan otoczenia nieruchomości, w tym rozmiar, charakter i stopień system opłat (eets).
Znaczenie Szacowanie Nieruchomości:
Wyjaśnienie czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami system opłat (eets).
Znaczenie Spółka Kapitałowa:
Wyjaśnienie spółka kapitałowa – spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych system opłat (eets).
Znaczenie Społeczna Szkodliwość Czynu:
Wyjaśnienie socjalnej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej albo grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych poprzez system opłat (eets).
Znaczenie SLIP:
Wyjaśnienie SLIP - potwierdzenie transakcji drukowane poprzez terminale POS. Potwierdzenie drukowane jest w dwóch egzemplarzach – dla Klienta i sklepu. Stanowi istotny dokument dowodowy przy reklamacjach system opłat (eets).

Czym jest System opłat (EETS znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: