System opłat (EETS co to jest
Definicja System opłat (EETS) w prawie. Znaczenie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących.

Czy przydatne?

Definicja System opłat (EETS) w prawie

Definicja z ang. Charging system (EETS), z niem. Ladesystem (EETS).

Słownik SYSTEM OPŁAT (EETS): Znaczy zestaw zasad, łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Sprzedaż Na Raty:
Wyjaśnienie jest dokonana w dziedzinie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w ustalonych ratach, jeśli wg umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym system opłat (eets).
Znaczenie Sposoby Zabezpieczenia Roszczeń Pieniężnych:
Wyjaśnienie roszczeń pieniężnych następuje poprzez: 1) zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego lub innej wierzytelności albo innego prawa majątkowego; 2) obciążenie system opłat (eets).
Znaczenie Sprawa Z Zakresu Prawa Pracy:
Wyjaśnienie zakresu prawa pracy rozumie się kwestie: 1) o roszczenia ze relacji pracy albo z nim powiązane, 2) o określenie istnienia relacji pracy, jeśli złączający strony relacja prawny, wbrew zawartej system opłat (eets).
Znaczenie Stan Wyższej Konieczności:
Wyjaśnienie przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeśli niebezpieczeństwa nie można odmiennie uniknąć, a dobro poświęcone system opłat (eets).
Znaczenie Służebność Gruntowa:
Wyjaśnienie obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść bazuje bądź na tym, iż właściciel nieruchomości władnącej może używać w oznaczonym zakresie z system opłat (eets).

Czym jest System opłat (EETS znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: