System opłat (EETS co to jest
Definicja System opłat (EETS) w prawie. Znaczenie łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących.

Czy przydatne?

Definicja System opłat (EETS) w prawie

Definicja z ang. Charging system (EETS), z niem. Ladesystem (EETS).

Słownik SYSTEM OPŁAT (EETS): Znaczy zestaw zasad, łącznie z przepisami wykonawczymi, regulujących pobieranie koszty w obszarze poboru opłat;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Siedziba:
Wyjaśnienie Jeśli ustawa albo oparty na niej statut nie stanowi odmiennie, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, gdzie ma siedzibę jej organ zarządzający - art. 41 kodeksu cywilnego system opłat (eets).
Znaczenie Solidarność Dłużników:
Wyjaśnienie może być zobowiązanych w ten sposób, iż wierzyciel może żądać całości albo części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich albo od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela system opłat (eets).
Znaczenie Służebność Osobista:
Wyjaśnienie Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Art. 296 kodeksu cywilnego system opłat (eets).
Znaczenie Szkoda W Wielkich Rozmiarach:
Wyjaśnienie rozmiarach to szkoda, której wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 115 § 7 kk w zw. z art. 115 § 6 kk system opłat (eets).
Znaczenie Stwierdzenie Nieważności Decyzji Administracyjnej:
Wyjaśnienie publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości, wydana została bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa, dotyczy kwestie już system opłat (eets).

Czym jest System opłat (EETS znaczenie w Słownik prawo S .

  • Dodano:
  • Autor: