Testament co to jest
Definicja Testament w prawie. Znaczenie dorobkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Testament w prawie

Definicja z ang. Testament, z niem. Testament.

Słownik: Rozrządzić dorobkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez testament.
Art. 941 kodeksu cywilnego
Testament może być zwyczajny albo specjalny.
Testament zwyczajny:
testament własnoręczny - Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, iż napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.
testament notarialny - sporządzony w formie aktu notarialnego
testament urzędowy - Spadkodawca może sporządzić testament również w ten sposób, iż w obecności dwóch świadków oświadczy własną ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo kierownika urzędu stanu cywilnego.

Czym jest Testament znaczenie w Słownik prawo T .