Testament co to jest
Definicja Testament w prawie. Znaczenie dorobkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Testament w prawie

Definicja z ang. Testament, z niem. Testament.

Słownik TESTAMENT: Rozrządzić dorobkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez testament.
Art. 941 kodeksu cywilnego
Testament może być zwyczajny albo specjalny.
Testament zwyczajny:
testament własnoręczny - Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, iż napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.
testament notarialny - sporządzony w formie aktu notarialnego
testament urzędowy - Spadkodawca może sporządzić testament również w ten sposób, iż w obecności dwóch świadków oświadczy własną ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo kierownika urzędu stanu cywilnego.

Znaczenie Towar:
Wyjaśnienie Rzecz, jak również energia i prawa majątkowe zbywalne testament.
Znaczenie Towary Wspólnotowe:
Wyjaśnienie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału towarów przywiezionych z państw albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W sytuacjach o szczególnym znaczeniu gospodarczym testament.
Znaczenie Tytuł Egzekucyjny:
Wyjaśnienie egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne albo podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak także ugoda zawarta przed sądem; 2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne albo podlegające testament.
Znaczenie Termin Do Wniesienia Apelacji W Sprawie Cywilnej:
Wyjaśnienie do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeśli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od testament.
Znaczenie Towary Całkowicie Uzyskane Na Obszarze Celnym Wspólnoty:
Wyjaśnienie wyroby kompletnie uzyskane w danym państwie: a) produkty mineralne tam wydobyte testament.

Czym jest Testament znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: