Testament ustny co to jest
Definicja Testament ustny w prawie. Znaczenie obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli w wyniku.

Czy przydatne?

Definicja Testament ustny w prawie

Definicja z ang. Testament oral, z niem. mündliche Testament.

Słownik: Jeśli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli w wyniku specjalnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe albo bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności przynajmniej trzech świadków.
Art. 952 § 1 kodeksu cywilnego.

Czym jest Testament ustny znaczenie w Słownik prawo T .