Testament ustny co to jest
Definicja Testament ustny w prawie. Znaczenie obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli w wyniku.

Czy przydatne?

Definicja Testament ustny w prawie

Definicja z ang. Testament oral, z niem. mündliche Testament.

Słownik TESTAMENT USTNY: Jeśli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli w wyniku specjalnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe albo bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności przynajmniej trzech świadków.
Art. 952 § 1 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Transakcje CPN:
Wyjaśnienie angielskiego: Card Not Prezent) - transakcje nie wymagające fizycznego użycia karty płatniczej: zamówienie pocztowe ((z angielskiego: Mail Order), zamówienie telefoniczne (((z angielskiego: Telephone testament ustny.
Znaczenie Towary Wspólnotowe:
Wyjaśnienie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału towarów przywiezionych z państw albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W sytuacjach o szczególnym znaczeniu gospodarczym testament ustny.
Znaczenie Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie czasie którego auto ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą albo bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne albo kontener 20-stopowy albo większy korzysta z drogi w startowym albo końcowym testament ustny.
Znaczenie Tymczasowe Pomieszczenie - Wymogi:
Wyjaśnienie pomieszczenie powinno: 1) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem; 2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne; 3 testament ustny.
Znaczenie Terminy Do Załatwiania Spraw Administracyjnych:
Wyjaśnienie administracji publicznej obowiązane są załatwiać kwestie bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane kwestie, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione poprzez stronę testament ustny.

Czym jest Testament ustny znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: