Towary całkowicie uzyskane co to jest
Definicja Towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty w prawie. Znaczenie wyroby.

Czy przydatne?

Definicja Towary całkowicie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty w prawie

Definicja z ang. Goods wholly obtained in the customs territory of the Community, z niem. Waren vollständig im Zollgebiet der Gemeinschaft erhalten.

Słownik: wyroby kompletnie uzyskane w danym państwie:
a) produkty mineralne tam wydobyte.

Czym jest Towary całkowicie uzyskane na znaczenie w Słownik prawo T .