Towary wspólnotowe co to jest
Definicja Towary wspólnotowe w prawie. Znaczenie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału.

Czy przydatne?

Definicja Towary wspólnotowe w prawie

Definicja z ang. Community goods, z niem. Gemeinschaftswaren.

Słownik: wyroby kompletnie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału towarów przywiezionych z państw albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W sytuacjach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, ustalonych wedle procedurą Komitetu, towarów uzyskanych z towarów objętych procedurą zawieszającą nie uważane jest za wyroby wspólnotowe;
wyroby przywiezione z krajów albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do obrotu;
wyroby uzyskane albo wyprodukowane na obszarze celnym Wspólnoty wyłącznie z towarów, o których mowa albo z towarów, o których mowa wyżej
Art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Czym jest Towary wspólnotowe znaczenie w Słownik prawo T .