Towary wspólnotowe co to jest
Definicja Towary wspólnotowe w prawie. Znaczenie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału.

Czy przydatne?

Definicja Towary wspólnotowe w prawie

Definicja z ang. Community goods, z niem. Gemeinschaftswaren.

Słownik TOWARY WSPÓLNOTOWE: wyroby kompletnie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału towarów przywiezionych z państw albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W sytuacjach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, ustalonych wedle procedurą Komitetu, towarów uzyskanych z towarów objętych procedurą zawieszającą nie uważane jest za wyroby wspólnotowe;
wyroby przywiezione z krajów albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do obrotu;
wyroby uzyskane albo wyprodukowane na obszarze celnym Wspólnoty wyłącznie z towarów, o których mowa albo z towarów, o których mowa wyżej
Art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Znaczenie Transakcje CPN:
Wyjaśnienie angielskiego: Card Not Prezent) - transakcje nie wymagające fizycznego użycia karty płatniczej: zamówienie pocztowe ((z angielskiego: Mail Order), zamówienie telefoniczne (((z angielskiego: Telephone towary wspólnotowe.
Znaczenie Towar:
Wyjaśnienie Rzecz, jak również energia i prawa majątkowe zbywalne towary wspólnotowe.
Znaczenie Termin Oznaczony W Dniach:
Wyjaśnienie dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zjawisko, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, gdzie to zjawisko nastąpiło. Art. 111 towary wspólnotowe.
Znaczenie Tytuł Egzekucyjny:
Wyjaśnienie egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne albo podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak także ugoda zawarta przed sądem; 2) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne albo podlegające towary wspólnotowe.
Znaczenie Towary Całkowicie Uzyskane Na Obszarze Celnym Wspólnoty:
Wyjaśnienie wyroby kompletnie uzyskane w danym państwie: a) produkty mineralne tam wydobyte towary wspólnotowe.

Czym jest Towary wspólnotowe znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: