Transakcja związana z opłatą co to jest
Definicja Transakcja związana z opłatą (EETS) w prawie. Znaczenie albo pewną liczbę następnych.

Czy przydatne?

Definicja Transakcja związana z opłatą (EETS) w prawie

Definicja z ang. Toll transaction (EETS), z niem. Toll Transaktion (EETS).

Słownik TRANSAKCJA ZWIĄZANA Z OPŁATĄ (EETS): Znaczy działanie albo pewną liczbę następnych działań, wskutek których podmiotowi pobierającemu koszty przekazane zostaje zgłoszenie koszty;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Termin Sądowy:
Wyjaśnienie wyznaczonego poprzez sąd albo przewodniczącego (termin sądowy) zaczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia albo zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Tymczasowy Obiekt Budowlany:
Wyjaśnienie przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce albo rozbiórki, a również przedmiot budowlany niepołączony trwale transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Tunel:
Wyjaśnienie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji poprzez przeszkodę terenową albo transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Tytuł Wykonawczy:
Wyjaśnienie Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny wyposażony w klauzulę wykonalności. art. 776 k.p.c transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Towary Wspólnotowe:
Wyjaśnienie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału towarów przywiezionych z państw albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W sytuacjach o szczególnym znaczeniu gospodarczym transakcja związana z opłatą (eets).

Czym jest Transakcja związana z opłatą znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: