Transakcja związana z opłatą co to jest
Definicja Transakcja związana z opłatą (EETS) w prawie. Znaczenie albo pewną liczbę następnych.

Czy przydatne?

Definicja Transakcja związana z opłatą (EETS) w prawie

Definicja z ang. Toll transaction (EETS), z niem. Toll Transaktion (EETS).

Słownik TRANSAKCJA ZWIĄZANA Z OPŁATĄ (EETS): Znaczy działanie albo pewną liczbę następnych działań, wskutek których podmiotowi pobierającemu koszty przekazane zostaje zgłoszenie koszty;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Towary Wspólnotowe:
Wyjaśnienie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału towarów przywiezionych z państw albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W sytuacjach o szczególnym znaczeniu gospodarczym transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie czasie którego auto ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą albo bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne albo kontener 20-stopowy albo większy korzysta z drogi w startowym albo końcowym transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Tymczasowe Pomieszczenie - Wymogi:
Wyjaśnienie pomieszczenie powinno: 1) posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem; 2) posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne; 3 transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Termin Sądowy:
Wyjaśnienie wyznaczonego poprzez sąd albo przewodniczącego (termin sądowy) zaczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia albo zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Treść Obligacji:
Wyjaśnienie zawierać zwłaszcza: 1) powołanie podstawy prawnej emisji, 2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku transakcja związana z opłatą (eets).

Czym jest Transakcja związana z opłatą znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: