Transakcja związana z opłatą co to jest
Definicja Transakcja związana z opłatą (EETS) w prawie. Znaczenie albo pewną liczbę następnych.

Czy przydatne?

Definicja Transakcja związana z opłatą (EETS) w prawie

Definicja z ang. Toll transaction (EETS), z niem. Toll Transaktion (EETS).

Słownik: Znaczy działanie albo pewną liczbę następnych działań, wskutek których podmiotowi pobierającemu koszty przekazane zostaje zgłoszenie koszty;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Czym jest Transakcja związana z opłatą znaczenie w Słownik prawo T .