Transakcja związana z opłatą co to jest
Definicja Transakcja związana z opłatą (EETS) w prawie. Znaczenie albo pewną liczbę następnych.

Czy przydatne?

Definicja Transakcja związana z opłatą (EETS) w prawie

Definicja z ang. Toll transaction (EETS), z niem. Toll Transaktion (EETS).

Słownik TRANSAKCJA ZWIĄZANA Z OPŁATĄ (EETS): Znaczy działanie albo pewną liczbę następnych działań, wskutek których podmiotowi pobierającemu koszty przekazane zostaje zgłoszenie koszty;
DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów technicznych.

Znaczenie Transmisja:
Wyjaśnienie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku może być złożone transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Termin Sądowy:
Wyjaśnienie wyznaczonego poprzez sąd albo przewodniczącego (termin sądowy) zaczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia albo zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Towary Wspólnotowe:
Wyjaśnienie uzyskane na obszarze celnym Wspólnoty bez udziału towarów przywiezionych z państw albo terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty. W sytuacjach o szczególnym znaczeniu gospodarczym transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Treść Obligacji:
Wyjaśnienie zawierać zwłaszcza: 1) powołanie podstawy prawnej emisji, 2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku transakcja związana z opłatą (eets).
Znaczenie Terminy Do Załatwiania Spraw Administracyjnych:
Wyjaśnienie administracji publicznej obowiązane są załatwiać kwestie bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane kwestie, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione poprzez stronę transakcja związana z opłatą (eets).

Czym jest Transakcja związana z opłatą znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: