Transmja co to jest
Definicja Transmisja w prawie. Znaczenie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu albo o.

Czy przydatne?

Definicja Transmisja w prawie

Definicja z ang. Transmission, z niem. Getriebe.

Słownik TRANSMISJA: Jeśli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku może być złożone poprzez jego spadkobierców. Termin do złożenia tego oświadczenia nie może się skończyć przedtem aniżeli termin do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym spadkobiercy.
Art. 1017 kodeksu cywilnego.

Znaczenie Termin Sądowy:
Wyjaśnienie wyznaczonego poprzez sąd albo przewodniczącego (termin sądowy) zaczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia albo zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego transmisja.
Znaczenie Transport Kombinowany:
Wyjaśnienie czasie którego auto ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą albo bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne albo kontener 20-stopowy albo większy korzysta z drogi w startowym albo końcowym transmisja.
Znaczenie Towar:
Wyjaśnienie Rzecz, jak również energia i prawa majątkowe zbywalne transmisja.
Znaczenie Treść Obligacji:
Wyjaśnienie zawierać zwłaszcza: 1) powołanie podstawy prawnej emisji, 2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku transmisja.
Znaczenie Terminy Do Załatwiania Spraw Administracyjnych:
Wyjaśnienie administracji publicznej obowiązane są załatwiać kwestie bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane kwestie, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione poprzez stronę transmisja.

Czym jest Transmisja znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: