Tunel co to jest
Definicja Tunel w prawie. Znaczenie przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu.

Czy przydatne?

Definicja Tunel w prawie

Definicja z ang. Tunnel, z niem. Tunnel.

Słownik TUNEL: Budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji poprzez przeszkodę terenową albo pod nią, w tym przejście podziemne.
Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
.

Znaczenie Treść Obligacji:
Wyjaśnienie zawierać zwłaszcza: 1) powołanie podstawy prawnej emisji, 2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru lub wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku tunel.
Znaczenie Testament:
Wyjaśnienie dorobkiem na wypadek śmierci można jedynie poprzez testament. Art. 941 kodeksu cywilnego Testament może być zwyczajny albo specjalny. Testament zwyczajny: testament własnoręczny - Spadkodawca może tunel.
Znaczenie Transmisja:
Wyjaśnienie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku może być złożone tunel.
Znaczenie Teren Budowy:
Wyjaśnienie Przestrzeń, gdzie prowadzone są roboty budowlane wspólnie z przestrzenią zajmowaną poprzez urządzenia zaplecza budowy art. 3 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tunel.
Znaczenie Transakcje CPN:
Wyjaśnienie angielskiego: Card Not Prezent) - transakcje nie wymagające fizycznego użycia karty płatniczej: zamówienie pocztowe ((z angielskiego: Mail Order), zamówienie telefoniczne (((z angielskiego: Telephone tunel.

Czym jest Tunel znaczenie w Słownik prawo T .

  • Dodano:
  • Autor: